България е 118-а от 150 страни по защита на собствеността! Противозаконни промени в ДОПК иска кабинетът…

в България

Независимо от статута „ограничена отговорност” да се отговаря с личното имущество още „преди несъстоятелност”, а освен собствениците и управляващите фирми, и онези с нотариално заверени пълномощни да бъдат наказателно преследвани за неплатени данъци и осигуровки (по закон престъпление е само недекларирането, но не и неплащането на данъци и така е в целия свят).

Тези две са само част от скандални промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които противоречат на законите на държавата.

Кой точно ще определя кога една фирма е „пред”, а не „в” несъстоятелност – очевидно не оправомощеният в целия свят съд, който финализира процеса, а данъчните?

Кой ще ги контролира в тези дествия – не се казва.

След стартиране на ревизия – независимо дали е поръчкова и дали ще установи нередности, хей така – по подозрение, на свободните български граждани се забранява също да прехвърлят дружества.

Противозаконните предложения се правят под благовидния предлог за предотвратяване на продажби на фирми на цигани, но ще засегнат всички.

България е 118-а от 150 страни по защита на собствеността по статистика на Световния икономически форум! / 19MIN.BG

loading...
България е 118-а от 150 страни по защита на собствеността! Противозаконни промени в ДОПК иска кабинетът... by

Последни от България

Отиди Горе