The Bulgarian Times

БАБХ позволи употребата на отровни за пчелите пестициди

в България
Loading...

На заседанието на Съвета по продукти за растителна защита към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), проведено вчера (20.03.2017 г.) е прието предложение за разрешаване за пускане на пазара за ограничена и контролирана употреба на Препарати за растителна защита (ПРЗ) с активни вещества тиаметоксам, клотианидин и имидаклоприд (от групата на неоникотиноидите).За това информираха от Фондация за околна среда и земеделие в писмо, изпратено до медиите.

“За пореден път подобни решения се вземат по начин, който е неприемлив, без смислено участие на гражданското общество, пчелари, други земеделски производители и като цяло други заинтересовани страни”, уточняват от Фондацията.

Според тях “БАБХ отново е клекнала пред крупните зърнопроизводители и химическите корпорации и е разрешила неоникотиноидните пестициди, които убиват пчелите”.

 

В декларация на заинтересованите страни, изпратена преди вчерашното заседание до министъра на земеделието и храните проф. Христо Бозуков и изпълнителният директор на БАБХ д-р Дамян Илиев се казва, че “от страна на Министерство на земеделието и храните по различни поводи се заявява, че пчеларството е приоритетен подотрасъл в животновъдството и в същото време се предприемат действия реално застрашаващи живота на пчелите и водещи до ежегодно отравяне на хиляди пчелни семейства”.

По думите на защитниците на пчелите основните загуби на пчелни семейства се дължат на отравянето с пестициди, особено с неоникотиноиди. “През 2016 г. загинаха хиляди пчелни семейства, в т.ч. зимно-пролетната смъртност 2016 – 2017 г. е изключително голяма. В много пчелини загиналите пчелни семейства са 50 – 60 – 80%. Има случаи на 100% загинали пчелни семейства. Много голяма роля за това имат внесените в кошерите през лятото на 2016 г. от пчелите сублетални дози пестициди с прашеца и нектара”, се казва още в декларацията, подписана от различни природозащитни организации.

Какво представляват и на кого вредят неоникотиноидни пестициди?

 

През 2013 г. Европейският съюз (ЕС) ограничи използването на имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам, въз основа на високия риск, който те представляват за пчелите. В ЕС с тези пестициди бяха забранени третирането на семена от слънчоглед, царевица, рапица и пролетни зърнени култури, както и пръскането на привлекателни за пчелите култури преди и по време на цъфтеж. Въпреки това, широка гама от приложения на тези препарати остават разрешени.

 

Оттогава все повече научни доказателства потвърждават вредата на тези активни вещества. Преглед на литературата, извършен от Томас Ууд и Дейв Гулсън, от Университета в Съсекс през 2017 г., показва, че неоникотиноидните пестициди, включително имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам, изострят здравословните проблеми на пчелите и допринасят за спадовете на диви пчели. Прегледът прави анализ на нови данни от стотици проучвания и показва, че тези химикали не застрашават само пчелите, но и много други видове, включително и пеперуди, птици и водни насекоми, с възможни верижна реакция по хранителната верига. Канадските власти наскоро предложиха приемането на забрана за имидаклоприд, въз основа на риска, който активното вещество представлява за водни насекоми като еднодневки и мушици, които са важни източници на храна за риби, птици и други животни.

Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) публикува редица доклади, показващи, че останалите разрешени употреби на имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам или представляват висок риск за пчелите или високият риск при тези видове употреба не може да бъде изключен.

През август 2015 г., EFSA заключи, че разрешената употреба на тези вещества за листни приложения застрашава здравето на пчелите. През ноември 2016 г. EFSA също така потвърди, въз основа на изследвания, представени от страна на индустрията, че разрешените употреби на имидаклоприд и клотианидин за покриването на семената и гранули са еднакво проблемни. EFSA не извърши оценка на разрешените употреби на тиаметоксам като покриването на семената и гранули, тъй като производителят, Syngenta, не успя да представи необходимите данни.

В светлината на последните научни доказателства и ясната оценка на EFSA, ЕС трябва да предприеме действия спешно да забрани всички видове употреби на имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам.

 

Actualno.com припомня, че в България действа и наредба от 8 април 2004 г. за мерките за предпазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, в която е разписано, че когато предстоят третирания на обработваеми площи с препарати за растителна защита, е необходимо пчеларите да бъдат уведомявани за предприетите действия.

 

Чл. 9. (1) Възложителят на всяко авиационно третиране или третиране с инсектициди и вегетационни хербициди с наземна техника е длъжен да изпрати уведомително писмо по образец съгласно приложение № 1 до кмета на кметството най-малко 5 работни дни преди третирането.

(2) В срок не по-малко от 3 работни дни (72 часа) преди третирането кметът на кметството уведомява писмено и по телефона собствениците на пчелини в района по данни за адреса за кореспонденция, вписани в регистъра по чл. 8, ал. 1 от Закона за пчеларството, както и чрез обява на видно място в съответното населено място, вкл. и кметовете на кметства и кметските наместници на населените места, чиито землища граничат с третираните площи.

(3) Към екземпляра на уведомителното писмо до кмета за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия задължително се прилага схема на площите за третиране, както и се отразяват видът и фенофазата на културите в съседните площи.

Чл. 10. Растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните мероприятия се провеждат само след като възложителят е получил писмено съобщение от кмета на кметството, че собствениците на пчелини са предупредени за предстоящото третиране.
Румен Скрински,
Аctualno.com
Loading...

Последни от България

Отиди Горе