Асен Генов: „Опитахме се да предотвратим оскверняването на православния храм от „Нощните вълци“ на Путин

в Некатегоризирани

Из профила на Асен Генов по повод посещението на «Нощните вълци» в България.

Асен Генов

Хайде да обобщим — днес православни християни направиха съвместно усилие да предотвратят оскверняването на православен храм със символите на руския национализъм и комунизма. Първата идеология е вредна за България. Втората — престъпна и заедно с национализма са отхвърлени от християнския свят. Вярващите православни християни успяха да опазят вярата си. Респект!

Асен Генов – руското (и това, на СССР) е символ на агресия. Грузия и Украйна са жертви на агресията. Знамената на Грузия и Украйна са символ на солидарност.

Асен Генов
 Путин терорист.

Бележка на редакцията:

Из история на храм «Александър Невски»

Решението за „изграждане паметник за светлия подвиг на Освобождението, в който се сля кръвта на освободителите с кръвта на освободените“ е взето още през 1879  г. от Учредителното събрание в Търново (предложението прави Петко Каравелов.

Дадени са няколко предложения за място на паметника и първоначално е избрано Велико Търново, но след като за столица е избрана София, Първото обикновено народно събрание  решава храмът да се построи в столицата.

Княз Александър се обръща с възвание към българите и храмът е вдигнат с народни дарения. Събрани са доброволни вноски на обща сума 1 900 000 лв. Основният камък е положен с изключителна тържественост на 3 март (19 февруари стар стил) 1882  г., четвъртата годишнина от подписването на Санстефанския мирен договор. В основите на храма е вградена метална кутия, в която са записани имената на членовете на правителството.

Храмът е по проект на руския архитект проф. Александър Померанцев (1848-1918), италиански възпитаник, с помощници руските архитекти Александър Смирнов (1861– ?) и Александър Яковлев (1879-1951) и е издигнат на най-високото място по онова време в София – 552 m н.в.

Храмът е посветен на Александър Невски, известен с победата си над Тевтонския орден в битката на Чудското езеро, провъзгласен за светец от руската православна църква.

Александър Невски е патрон на руския император Александър II и названието на храма е израз на благодарността на българите към Русия в лицето на императора.

Бележка 2: Болшинството граждани на Руската Федерация са ПРАВОСЛАВНИ ХРИСТИЯНИ, храмът «Алексъндър Невски» не просто е издигнат в знак на благодарност на българския народ към Русия, но също е и ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ.

Бележка 3: Разпалване на ЕТНИЧЕСКА ВРАЖДА.

Из Наказателен кодекс:

Глава трета
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ
 ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
Раздел I
 Престъпления против равенството на гражданите
 

Чл. 162. (1) (Изм. — ДВ, бр. 27 от 2009 г., бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Който чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание.

Чл. 163. (1) (Доп. — ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Лицата, които участвуват в тълпа, събрана за нападение на групи от населението, отделни граждани или техни имоти във връзка с националната, етническата или расовата им принадлежност, се наказват:

1. подбудителите и предводителите — с лишаване от свобода до пет години;

2. (изм. — ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) всички други — с лишаване от свобода до една година или с пробация.

NewsFront – Bulgaria

Последни от Некатегоризирани

Don`t copy text!
Отиди Горе