Април 2017 г. | Икономически преглед с проф. Ричард Улф (ВИДЕО – БЪЛГАРСКИ СУБТИТРИ)

в ПО СВЕТА

Априлският брой на Икономически преглед с Проф. Ричард Улф  включва две теми, често разглеждани от професора, но изключително важни и е наложително хората да бъдат напълно наясно как стоят нещата с тях, за да знаят в какво ги убеждават политици и „експерти”. Това са темите за публично-частните партньорства и данъците. И въпреки че разглежда положението в Съединените щати, всичко е напълно аналогично и за българската действителност.