Акценти от обръщението на Путин пред руския парламент

в Свят

В своето обръщение пред Федералното събрание руският президент Владимир Путин говори за вътрешните и външнополитическите проблеми, последствията от световната финансова криза и санкциите, международното сътрудничество и перспективите пред различните сектори на икономиката.

Обръщане на изток

„Бих искал отново да подчертая, че активната политика на Русия спрямо Изтока не е продиктувана от някакви преходни опортюнистични съображения или от охлаждането на отношенията със САЩ и ЕС, а от дългосрочни национални интереси и тенденции в глобален мащаб.”

„Очакваме качествена промяна в отношенията с нашия източен съсед, Япония. Приветстваме стремежа на правителството да развива икономическите си връзки с Русия и да реализира съвместни проекти и програми”.

„Руско-китайското сътрудничество служи като чудесен пример за отношения, изградени въз основа на взаимно зачитане на интересите на всяка от страните, а не за отношения доминирани от едната страна, независимо колко мощна е тя.”

За отношенията САЩ-Русия

„Надяваме се САЩ да се присъединят към борбата с реалната, а не с въображаемата заплаха. Тази от международния тероризъм.”

„Русия е готова да си сътрудничи с новата президентска администрация в САЩ, важно е да нормализираме и развием двустранните си отношения на основата на равнопоставеност и взаимна изгода. Сътрудничеството между Русия и Съединените щати при решаването на глобални и регионални въпроси е в интерес на целия свят. Отговорността за международната сигурност и стабилност е споделена.”

За сътрудничеството с ЕС

„Руската идея за формиране на многостранна интеграция в Евразия и мащабно евразийско партньорство е много интересна. Започнахме да я обсъждаме на международно и регионално равнище. Сигурен съм, че същото може да се случи и с страните от ЕС, в които желанието за независимо политическо и икономическо развитие нараства. Виждаме това и в резултатите от изборите.”

За Студената война

„Ние поддържаме приятелския и равнопоставен диалог, отстоявайки принципите на справедливост и уважение по международните въпроси, готови сме за сериозен разговор за изграждане на стабилна система в международните отношения на XXI век. За съжаление, в този контекст десетилетията след края на Студената война бяха напразно загубени.”

За цензурата

„Непрекъснато сме критикувани за това, че както се твърди, налагаме цензура в страната, а сега самите западни държави се упражняват в тази област.”

За ядрените оръжия

„Бих искал да подчертая, че опитите да бъде нарушен стратегическият паритет (в ядреното въоръжаване) са изключително опасни и могат да доведат до глобална катастрофа. И това не бива да се забравя дори и за миг.”

От a-specto

Акценти от обръщението на Путин пред руския парламент by

Последни от Свят

Отиди Горе