Акад. Петър Иванов: Около 60-70 души в парламента са със сериозни психични проблеми

в БЪЛГАРИЯ

ОКОЛО 60-70 ДУШИ В ПАРЛАМЕНТА СА СЪС СЕРИОЗНИ ПСИХИЧНИ ПРОБЛЕМИ И СЕ НУЖДАЯТ ОТ МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ

Официално 20% от българите не са с добро душевно здраве. Няма как извадката, която всъщност са депутатите, да е в по-добро състояние. Напротив, по едни или други причини (нарцисизъм, месиянство, тревожност, хиперекспектации, маниакалност, фобии, невротични проблеми, зависимости, включително наркотични, различни комплекси, страхове и др.) лицата с психични проблеми, уж получили народното доверие, никак не са малко, а са повече от средните числа (проценти) за цялата нация. Тъкмо по тази причина е отказът на агентивановите „патриоти“ от блицконтрол по БНТ 1, да не се виждат психопатното им мислене при странно вербално изразяване с дегенеративни говорни дефекти и отклонените им гротескни поведенски патерни. Тъкмо по тази причина е и законовата норма да не се провеждат психотестове на хората във всички три власти. Управляващият мотопед у нас преминава през психотест, а управляващите държавата – депутати, министри, прокурори и съдии, изобщо всички във властта, – не. Затова сме на това дередже, затова умираме като нация.

Акад. Петър Иванов,
Демографски център към БАНИ

 

Акад. Петър Иванов е директор на Демографския институт към Българската академия за наука и изкуства (БАНИ)