Акад. Петър Иванов: БАН се включва в Проекта за опростачване на българите. Бог да пази България!

БАН ЗАЩИТАВА НЕГРАМОТНОСТТА И ПРОСТОТИЯТА

Два института на комунистическата БАН, те са с по 200 души “учени” – Институтът по български език заедно с Института по икономика (?!) – били провели, сигурно с бюджетни пари, откъде другаде?, “безпрецедентно научно изследване” на тема “Мястото на българския език в рамката на националната идентичност”, за да проведе нови тъпи езикови реформи. Тези реформи трябвало да създадат “удобство на ползващите езика с минимизиране на опасността те да изпаднат в положение на явна неграмотност”. Значи БАН се грижи простият да не изглежда прост, без да знае, че това е абсурдна и невъзможна задача: простият винаги и всякога се издава, че е прост, казва Хегел. Простият може да изглежда по-малко прост, само ако стане по-умен, няма друг начин, а това най-често е невъзможно, казва Кант. А Барни Ръбъл твърди: “Трябва да си много умен, за да разбереш колко си прост.” С други думи, мързеливите, простите и неграмотните, които не знаят граматиката, правописа и правоговора, не са ги научили в училище, ще бъдат облагодетелствани от тодорпавловската БАН с реформи, които да скриват простотията и неграмотността им за сметка на окастряне и отпадане на вековни традиционни езикови норми и правила в българския език, които са негово безценно богатство. Сигурно ще отпадне пълният член, винаги ще “ме”-каме глаголите в първо лице множествено число (“ходимЕ”, четемЕ” и др.), ще “компромеНтираме” и “бонбаНдираме”, ще отпадне девизът и ще остане само тирето, ще пишем “ПролетариЙ от всички страни…”, няма да има спейсове след препинателен (пардон, преМинателен) знак, без нов ред, даже може и да не започваме изречението с главна буква, колко му е.
БАН ярко и категорично се включва в Проекта за опростачване на българите, по който вече дълги години работят медии, телевизии, вестници, “културни” и “образователни” институции, шоупрограми на селяни-аналфабети, тълпи неграмотници и глупаци в трите власти и т.н.
Бог да пази България!

Акад. Петър Иванов,
Демографски център към БАНИ

 

Акад. Петър Иванов е директор на Демографския институт към Българската академия за наука и изкуства (БАНИ)