Акад. Петър Иванов: 415 ДУШИ ПОЛУЧАВАТ ДЕПУТАТСКИ ЗАПЛАТИ. 32 МИЛИОНА ЛЕВА БОНУСИ ЗА „УЧЕНИТЕ“ ОТ БАН. ЛУДИ ЛИ СМЕ ? (6)

в Некатегоризирани/НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

В Закона за БАН пише: „Академиците и член-кореспондентите получават допълнително пожизнено месечно възнаграждение в размер, определен от правителството.“

Ето постановлението на МС:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 14 АВГУСТ 1996 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО МЕСЕЧНО ПОЖИЗНЕНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА АКАДЕМИЦИ И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИ

ДВ. бр. 103 от 02.12.2008г.

Обн., ДВ, бр. 72 от 23 август 1996 г., изм., ДВ, бр. 5 от 19 януари 1999 г., изм., ДВ, бр. 48 от 10 юни 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 2 декември 2008 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Определя допълнително пожизнено месечно възнаграждение:
1. (изм., ДВ, бр. 5 от 1999 г., изм., ДВ, бр. 48 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.) за академици – 200 лв.;
2. (изм., ДВ, бр. 5 от 1999 г., изм., ДВ, бр. 48 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.) за член-кореспонденти – 150 лв.
(2) (изм., ДВ, бр. 103 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Определя на академиците, които не работят по трудово или служебно правоотношение, допълнително пожизнено месечно възнаграждение в размер на основното месечно възнаграждение на народен представител за съответния месец.
(3) (нова, ДВ, бр. 103 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Определя на член-кореспондентите, които не работят по трудово или служебно правоотношение, допълнително пожизнено месечно възнаграждение в размер 30 на сто от възнаграждението по ал. 2.
(4) (нова, ДВ, бр. 103 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възнагражденията по ал. 2 и 3 не може да се получават едновременно с възнагражденията по ал. 1.

Разбираме, че по принцип депутатските заплати не са 240, а много повече – 415 на брой, прибавят се и членовете на БАН, които са общо 175 души. Разбираме още, че ако един „учен“ от БАН не е на работа, не работи, получава бонус около 3 000 (или 1 000) лева народни пари месечно до смъртта си над всички други свои доходи (пенсия, хонорари и др.) Колко ли получава, ако „работи“?

В БАН се „трудят“ на държавна работа около 10 000 души, според МОН.

Голяма част от тях са потомствени комунисти и агенти на ДС. В БАН работи като „учен“ и Владко Живков, там е Васко Проданов, Стоян Михайлов, синовете и дъщерите, внуците и внучките на комунистическата номенклатура, все софиянци. Почти всички ръководители на БАН са агенти-доносници. Почти никой от „учените“ не ходи работа, няма 8-часов работен ден. Повечето в работно време се занимават с друга дейност, преподават в няколко университета, консултират властта и т.н. Не е известно каква научна продукция дават 42-та научни института, всеки с по стотици хора на щатна заплата. В БАН има научни институти за изследване на космоса, за изследване на океаните, на населението, на обществото, на човека, има 9 биологични института, банаджиите изследват още знанието, изследваха Дупката в с. Царичина, Изследваха Ванга, изследват мощи, вампири, свещени извори, Антарктида, наскоро изследваха извънземни и т.н. В БАН обявиха официално, че у нас въобще не е имало турско робство и поканиха мюфтията Мустафа да им чете лекции (виж снимката). Честваха Вартоломей, честваха Давутоглу, проведоха конференция за Карл Маркс и др.

Парите от бюджета, които всеки месец получават като бонуси членовете на БАН, са в размер на 328 000 лв. За една година данъкоплатците даваме над 4 млн. лв. като награда на тези хора, които почти всички са пенсионери на по 70, 80, 90 и над 90 години. От 2008 г., годината на Постановлението на Станишев, досега ние, всички български данъкоплатци, сме изплатили на привилегированите „учени“ сумата от 32 милиона лева. Тази сума „учените“ са получили над всички останали свои доходи, които, както е известно, никак не са малки.

Въпросът е: Луди ли сме?

акад. Петър Иванов, Демографски център към БАНИ

Акад. Петър Иванов е директор на Демографския институт към Българската академия за наука и изкуства (БАНИ)