900 рубли в спестовната книжка на Сталин

в ПО СВЕТА

През 2015 г. списанието „Тайм“ публикува списък с най-състоятелните хора в човешката история. В него фигурират Чингисхан, Бил Гейтс, Рокфелер. В него се оказва и Йосиф В. Сталин. Дали наистина съветският вожд е бил толкова богат?

Държавно обезпечение

Благосъстоянието на Сталин не може да се разглежда отделно от богатствата на страната. Генералисимусът бил на пълно държавно обезпечение. Държавата плащала за издръжката на многобройните му дачи, квартири, услуги за лекари, готвачи и гувернантки. Сталин дори не знаел колко държавни средства отиват за всичко изброено. Вождът никога не носел пари в себе си, дори дребни. Веднъж, на дачата в Боржоми, Сталин се срещнал със свои познати грузинци. В разговора те посочили, че изпитват финансови затруднения. Сталин започнал да събира пари в шапката си сред своите подчинени, включително и сред охранителите. Събрали 300 рубли. Сталин не знаел кое колко струва. По думите на дъщеря му – Светлана Алилуева, той смятал, че 100 рубли са много пари, както преди революцията.

Работната заплата и хонорарите на Сталин

Въпреки пълното държавно обезпечение, Йосиф Висарионович получавал и заплата. В началото тя била три пъти по-ниска от средната заплата в страната. В края на управлението на Сталин заплатата му била около 10 хиляди рубли. Толкова получавали и видни дейци на науката – академици и професори. Парите в пакети Сталин събирал в бюрото си. Нямало за какво да ги харчи, освен за партийния членски внос от 300 рубли. За писателските си трудове той получавал хонорари.

Спестовни книжки

След смъртта на Сталин на дачата му бил направен опис на имуществото му. В него освен предмети и писмени принадлежности фигурирала и спестовна книжка, с 900 рубли спестявания. Известно е, че Сталин имал още една банкова сметка. След смъртта му на децата на вожда била предадена книжка с 30 хиляди рубли. Историкът Колесник обаче твърди, че когато Сталин починал, в касата му открили над 3,5 милиона рубли и квитанции за изплатени хонорари за многобройните му трудове.

Издателство PACПEP