3.4 млн. българи, или 50% от населението у нас, живеят под прага на бедността

в България

3.4 млн. българи, или близо 50% от населението у нас, живеят около или под линията на бедност, сочат данните на Евростат, цитирани от социалното министерство. Линията на бедност у нас към края на 2014 г. е 286 лв. на човек месечно. Според Евростат под нея са около 13% от хората у нас. Останалите са заплашени от бедност – за такива се смятат хората, които преживяват с не повече от 60% от средния доход за страната.

Според последните налични данни на Европейската статистическа служба страната ни неизменно е на първо място в ЕС по този показател – около 48-49% от хората у нас са заплашени да изпаднат в нищета.

Следващата държава в ЕС с най-висок процент е Румъния, където малко над 40% от населението е в тази ситуация. Над половината от децата у нас – 51.5%, живеят в риск от бедност, а при пенсионерите процентът е още по-висок – близо 58. Логично при тези две групи България също заема първите места. В същото време има и близо 210 хил. души, които не работят, защото здравословното им състояние не го позволява. /БЛИЦ

2,5 милиона българи под прага на бедност, а властта говори за бюджет на стабилността

Докато 138 послушни депутати гласуваха поло­жително за колониалния бюджет, почти 2,5 милиона българи живеят с доходи под линията на бедност.

Докато тече полити­ческата репресия срещу АТАКА, се случиха неща, които медиите подминават, защото те не са толкова ат­рактивни. Не е въпрос дали ще има или не белезници на ръцете на Сидеров и Чуколов. Въпросът е много по-сериозен за милиони българи и именно затова не е интересен за медиите. Миналата седмицата беше приет бюджет 2016 на първо четене със 138 гласа „За”. Сред гласуващите „За“ освен послушните гербери, са и послушните „патрио­ти“ на Валери Симеонов. Уж заплашили, че няма да гласуват, а след това като булонки, като марионетки натиснаха зеления бутон. По същия начин гласуваха АБВ, БДЦ, реформаторите. Всички, които получиха ми­нистерски и зам.-министер­ски постове, назначиха си шефове на агенции, в КЕВР, в областни управи и т.н.

В този колониален бюджет отново няма пари за икономическа дейност, няма достатъчно пари за социални разходи, образова­ние и наука.

ПАРИТЕ ЗА БАН СА ТРИ ПЪТИ ПО-МАЛКО ОТ ТЕЗИ ЗА ПРОКУ­РАТУРАТА
Но според управляващи­те трябва да има силови, репресивни институции, те да получават огромни сред­ства, за да могат да служат за натиск върху политиче­ски неудобните. Увелича­ват се парите и за МВР. Те сигурно ще отидат за тези полицаи, които блъскат и ритат народни представи­тели. Да могат да получат бонус затова, че злоупотре­бяват със своето положение и прилагат полицейска бруталност.
Сегашните управляващи ще се сринат,

ЗАЩОТО ВОДЯТ АНТИНАРОДНА ПО­ЛИТИКА
Докато 138 послушни депутати гласуваха поло­жително за колониалния бюджет, почти 2,5 милиона българи живеят с доходи под линията на бедност. Тази мрачна картина на родната реалност очерта редовно изследване на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ. Лидерът на син­дикалистите Пламен Дими­тров, обяви, че половината граждани имат месечен доход от 295 лв., което е ли­нията на бедността, до 560 лв. – издръжката на живот за член на домакинството.

ЦЕЛИ 40,10% ОТ ГРАЖДАНИТЕ СА ЗАСТРАШЕНИ ОТ БЕДНОСТ
и социално изключване. В сравнение с 2008-ма годи­на издръжката на живот е скочила с 19%.
Докато два милиона и половина българи живеят с доходи под линията на бедност, говорят за бюджет на стабилността, както го похвали финансовият ми­нистър. Валери Симеонов, лидер на т. нар. патриоти, също го похвали, че бил много хубав, добре подгот­вен бюджет и го подкрепи­ха.

Разбира се, лидерите на Патриотичния фронт не са под тази линия на бедността. Герберите в пленарната зала също. Повечето реформатори пък са милионери. АБВ, БДЦ също. Това са хора, които не могат да си представят даже какво е да живееш под линията на бедност. Дали ще гласуват бюджет, който затвърждава мизерията, дали ще гласуват за задър­жане на Сидеров и Чуколов (които от години ги дразнят и им развалят хубавия тон на съглашателство), за тях е все едно. А за БАН чаша студена вода. „Нас науката не ни интересува“, казват народните представители от управляващата коалиция. Тях ги интересуват облагите, които имат във властта. / Вестник Атака

2,2 млн. българи живеят в абсолютна бедност с доход 296 лв. и едва свързват двата края

2,2 млн. българи живеят на границата на абсолютната бедност с доход 296 лв. и едва свързват двата края. Това обяви вицепрезидентът на КНСБ Пламен Димитров.

На пресконференция бяха представени основните резултати от наблюдението на потребителските цени и издръжката на живот на Института за социални и синдикални изследвания (ИССИ) на КНСБ през март 2016 година.

В тази ситуация са 29,9 % от българските домакинства. 47,7 % от домакинствата са с общ доход на лице – от 296 до 558 лева. Едва 22,4% от домакинствата са с доход на лице над 558 лева.

2230 лв. са необходими на четиричленно семейство, за да покрива разходите си за храна, образование, здравеопазване и поддържане на жилището.

Дефлационните процеси в България продължават и през първото тримесечие на годината. Издръжката на живот отчита намаление с 0,5% спрямо предходното тримесечие.

Основните фактори, влияещи на намалената стойност на издръжката, са задържането на ниски цени на петрола. Значение има и спадът на производствените цени, като през март общият индекс на цените на производител е спаднал с 5,5% на годишна база. Най-много спадат цените в добивната промишленост – с 11,8%.

В страните от ЕС и еврозоната, към които е насочен българският износ, също се наблюдават колебания на инфлацията около и под нула. Разширява се обхватът на страните от ЕС и еврозоната в дефлация – в 15 държави членки. Дефлацията е най-дълбока в Румъния, Кипър, България.

Очакванията, че намалението на цените ще доведе до това хората да харчат повече, не се сбъднаха, подчерта Пламен Димитров.

Крайното потребление на домакинствата продължава да е свито и ако тази тенденция не се промени, ще последва ограничаване на активността на бизнеса и замразяване на инвестициите.

За периода 1990 – 2015 г. БВП реално нараства с 43,5%.

През 2015г. коефициентът на заетост при хората над 15 години достига 49,1%. През миналата година обаче заетите са с близо 330 000 души по-малко спрямо 2008 година.

Негативните демографски процеси също оказват влияние за проблемите със заетостта. За периода 2008 – 2015 г. населението намалява с 452 000 лица, а във възрастовия диапазон 15-64 г. – с 567 000 лица. Безработните младежи (15-29 г.) са 78,4 хил. лица. Остава сериозен проблемът с безработните лица с ниско образование и без квалификация.

Отчита се ръст на цените при хранителните стоки спрямо предишното тримесечие, най-вече при зеленчуците, плодовете, заради сезонния им характер.

Средната работна заплата за 2015 г. е 894 лева. Като най-нископлатени могат да бъдат определени областите: рибно стопанство, производство на облекло, на обувки, обработка на кожи и други. /  news.bg

2 500 000 българи живеят с доходи под линията на бедност

Една трета от българите живеят в условия на тежки материални лишения. Почти 2,5 милиона пък са с доходи под линията на бедност.

Тази мрачна картина на родната реалност очерта редовното изследване на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ.

Лидерът на синдикалистите Пламен Димитров обяви, чеполовината граждани имат месечен доход от 295 лева, което е линията на бедността, до 560 лв. – издръжката на живот за член от домакинството.

Само 1,4 милиона от българите имат добър стандарт на живот по родни критерии, сметна Димитров.

При средно ниво за ЕС от 24,4%, цели 40,1% от гражданите са застрашени от бедност и социално изключване.

В сравнение с 2008 година издръжката на живот е скочила с 19%, e изчислил ИССИ – общо с 363 лева за четиричленно домакинство или с по 91 лева на човек. Все още обаче общият доход за едно лице е само 2/3 от нужните пари за издръжка.

За третото тримесечие на годината има ценови ръст, макар и лек, във всички основни хранителни групи – хляб, риба, животински продукти, плодове и яйца.

КНСБ отчита положителни факти като лек ръст на заетостта и на заплатите, но те не са достатъчни за подобряване на общата картина.

Синдикалистите са убедени, че само частният сектор дърпа заплатите напред – там средната работна заплата расте с 9,2% и изпреварва повече от два пъти ръста на заплащането в обществения сектор.

Намалял е броят на обезкуражените безработни, но на ниски нива остават преките чуждестранни инвестиции.

Искаме осезаем ръст на доходите и то във всички сфери, отсече Пламен Димитров. Синдикалният лидер настоява за поне 10-15% скок на доходите за българите и то още от догодина. /  news.bg

2,5 млн. българи живеят под линията на бедност

Около 2248 лева са необходими на едно четиричленно българско домакинство, за да покрива разходите си за храна, жилище, здравеопазване, образование и почивка. Това показва изследване за издръжката на живот през второто тримесечие на годината, проведено от КНСБ, съобщи Дарик.

Под линията на бедност от 295 лева живеят близо 2 500 000 българи. През второто тримесечие на 2015 година се наблюдава ръст на цените на някои основни хранителни стоки.

По думите на Пламен Димитров работещите на минимална работна заплата нарастват спрямо съшия период на 2014 година с 2,4%. Той уточни, че над 34% от българите живеят с общ доход на лице от домакинството под линията на бедност от 295 лева: „Намаляват хората, които живеят с общ доход на лице от домакинството до 295 лева спрямо същия период на миналата година, но става въпрос за 2 500 000 българи. КНСБ настоява за постепенно, но трайно увеличение на минималната работна заплата всяка година, с динамика, която я приближава към 50-55-процентното съотношение спрямо средната работна заплата за страната. Ние настояваме, когато икономиката се съвзема и върви нагоре, да приближаваме към горния диапазон, в този, който коментират в момента експертите, за постановлението на Министерски съвет по повод определянето на минималната работна заплата“.

От КНСБ настояват още през тази есен да се възстанови практиката на договаряне на препоръчителните индекси за нарастване на работните заплати по сектори, защото според Пламен Димитров това е пътят за плавно увеличаване на доходите.

 

3.4 млн. българи, или 50% от населението у нас, живеят под прага на бедността by

Последни от България

Отиди Горе