|28.03.2019г.| Шефът на ДНСК: Строежът на сградата „Златен век“ е законен |15.04.2019г.| ДНСК връчи заповед за спиране на строежа „Златен век“ в столицата..

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

В мутренската територия на управляваните управляващи е така: всичко българско и РОДно-под ножа!

Днес заповедта е връчена на участниците в строителния процес и подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд гр. София, в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, съобщават от пресцентъра на ДНСК. На 15.04.2019г. от началника на ДНСК е издадена заповед на основание чл.224 от Закона за устройство на територията за цялостно спиране на строеж „Златен век“, извършван от „Артекс инженеринг“ АД. Съгласно чл. 217, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението на заповедта. За установените нарушения на разпоредбите на ЗУТ, довели до спиране на изпълнението на строежа са образувани 8 административнонаказателни производства, като предвидения в ЗУТ размер на санкциите е в общ размер около 200 000 лева.

БHT

По каква административна процедура премиер спира строителството на сграда?