Вашият виртуален всекидневник за новини,анализи и коментари,като никой друг

13 или 12 са израилевите колена

в Любопитно
Loading...

Коляното на левитите тръгнало от Египет за Израел, обявило се за коляно на свещеници и родило юдаизма

Изразът „12 колена Израилеви“ напомнят за израза „12-те апостоли“.

Когато 12 е равно на 13…

Нека да преброим 12-те синове на Яков, от които тръгват 12-те колена Израилеви. Те са:

Рувим
Симон
Исахар
Иуда
Левий
Вениамин
Йосиф
Дан
Нефалим
Гад
Асир
Завулон

Земята на Израил била разделена на 12 части, но коляното на Йосиф било разделено на две части – на Ефрем и на Манасий. Така всичките части земя останали на синовете, а две части – на внуците. Коляното на Левий не получило земя, тъй като се определили като наследници на „Господ“. Т.е. колената фактически не са 12, а са 13, макар че се смятат за 12.

Има ли този факт обяснение

Богословите и вярващите измисляли най-различни обяснения, но почти целият исторически опит показва, че тези странности имат съвсем просто обяснение, което прикриват със схоластика.

Изхождайки от Библията, става ясно, че за евреите било много важно, колената да са 12. Създава се впечатлението, че едно от тези колена – 13-ото, не искало да се покаже излишно.

Каква е причината

Историческите факти говорят, че евреите никога не са били в Египет, никога не са били поробвани от египтяните, никакъв изход не са извършвали. Но според науката едно от Израилевите колена е имало някакви връзки с Египет – коляното на Левий. Сред представителите на това коляно – на левитите, се открива максимален брой имена, които имат египетски произход – дори името Мойсей е египетско. Това коляно нямало земя в Израил.

Може да се предположи, че коляното на Левий -левитите, поели от Египет към Израил, където живеели израилтяни, разделени на 12 колена. Вградили се в местното общество, те не могли да преборят паметта на местните жители за 12-те колена и измислили историята за това, че две от тези колена са всъщност разделено на две едно коляно – това на Йосиф, който бил видно лице при египетския фараон.

Но тъй като всичките земи вече били заети и израилтяните не искали да се разделят с тях заради някакви измислици, левитите се обявили за коляно от свещеници, което родило юдаизма и задължило местното население да им плаща десятък. Излиза, че една тринайсета от населението не работела, но получавала за ритуалните си действия не една тринайсета, а една десета от онези, които прилагали тежък труд. Това било много изгодно за левитите.

Левитите се освободили от армията, във всеки случай не били причислени към боеспособните мъже. Живеели сред другите колена за тяхна сметка и ревниво се отнасяли към всичките други култове, прикривайки се с това, че творецът на вселената е страшно ревнив. Така левитите установили монопол върху култовите действия.

С времето това „излишно“ коляно успяло да се сдобие със земи около градовете, запазвайки събирането на десятъка. Местното население не било във възторг от диктата на пришълците и различни източници показват, че израилтяните векове тайно от левитите почитали други богове.

Финансовото бреме довело до въстанието на 10-ото коляно под водачеството на Йеровоам, който основал Израилското царство, в противовес с Юдейското, откъдето изгонил всичките левити. В това царство наред с Йехова почитали и други богове.

Създава се устойчивото впечатление, че левитите дошли от Египет на земя и нямало възможност да си присвоят част от нея за себе си; те се превърнали в социални паразити, които живеели за сметка на коренното еврейско население. За да не ги смята то за чужденци, се нарекли 12-ото Израилево коляно, обявявайки две реални колена, разделени на две части, за едно. В замяна предложили на евреите сборника с приказки, по-късно наречен Тора. И номерът минал.

Кои всъщност са левитите

Измисленият от левитите изход на евреите от Египет насочва към второто хилядолетие пр. н. е. Обширен отрязък от време, в който попада царстването на фараона Аменхотеп Четвърти, по-известен като Ехнатон. Той тласнал страната си към някакво подобие на монотеизъм във видна култа към Атон, който се провалил. След смъртта му съдбата на жреците на култа останала неизвестна, но косвени данни сочат, че голяма част от тях не били желани в Египет. Вероятно жреците напуснали страната. На запад от Египет имало дивата пустиня, на изток се намирал Израил – къде-къде по-комфортно да се живее там. Може би от Египет към Израил поели левитите? Библейският текст разказва, че Мойсей се обучавал при египтяните и вършел онова, което вършели египетските жреци. Добре би било да има повече доказателства, но и тези намеци са достатъчни, за да се направят някои изводи.

И все пак изложеното в материала остава само една версия.

Издaтeлcтвo PACПEP

ПО ТЕМАТА

Като опит за фалшива новина – Кой е бил Мойсей?

Първата лъжа на евреите – Старозаветната измислица, че израилтяните са били роби в Египет

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Йерусалим е основан от древните българи при завоюването на Египет. Сензационно за историята ни и богословието

 

Loading...

Последни от Любопитно

Отиди Горе