100 години изменения на климата в 20 секунди (ВИДЕО)

в ПО СВЕТА

Това видео показва пълната картина на изменениято на климата в цялата история на човечеството.

Данните започват от 1880 г., когато НАСА започва събирането на информация за температурата от 6 300 метеорологични станции, кораби, шамандури и антарктически научно- изследователски станции.

НЕПОЗНАТО

 *Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без изричното разрешение на редакцията на електронно списание НЕПОЗНАТО