1-ви май?!… Международният Ден на Труда?!… На кого да го честитя на територията България, че не се сещам?!…

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Със сигурност е обективно, без никакъв друг подтекст, на 1-ви май да честитя Имен Ден на всички прекрасни дами, които празнуват! Особено на жена ми, разбира се! Все пак, като Имен Ден, 1-ви май едва ли ще срещне особени съпротиви, нали, уважаеми дами и господа, драги ми другарки и другари?! Извън такъв универсален празник обаче, ще останат множество въпроси, на които днешният български „политически елит“ ще трябва да отговаря!… Особено като имаме предвид, че 1-ви май не е само Имен Ден, а е и Международен Ден на Труда, на всички нас, наемните работници, независимо дали работодател ни е държавата или частният капиталист?!…

Да започна директно – Левон Хампарцумян, един от мастите банкери в България, бил казал, че ние трябва по три пъти на ден да палим свещи, че сме в Европейския съюз?!… Ще му отговоря на това нагло банкерско копеле с думите на Кен Ливингстън, по-по-бившият кмет на Лондон: „За да се успокои светът, всяка седмица трябва да бъде обесван по един банкер, публично!“…

Не знам дали се сещате за какво става дума, но проектът „Европейски съюз“ като елемент на „Глобализиращия се Свят“, има в основата си функцията да защитава несметните печалби на банкерската финансова олигархия! Същата тази олигархия, която чрез лихвите и таксите превръща огромната част от хората в безмозъчни роботи, които и в западната цивилизация, и в целия останал свят се превръщат в безправни роби на Системата!…Най-ужасното в случая е, че всички – и партии, и медии, са се впрегнали да обясняват на хората, че това е „единственият път към свобода и демокрация, единствено правилния начин на структуриране на обществото“?!… И това, забележете, го говорят както „десни“, така и „леви“ партии в тази абсурдна западна цивилизация!…

Вижте какво, уважаеми дами и господа, драги ми другарки и другари, особено българските глупаци от т.нар. „политически елит“ – днешната „либерална демокрация“ е най-отвратителният начин за ограбване, за експлоатация и унищожаване на човешкото достойнство на милионите наемни работници във всички сфери на обществения живот! Това е ужасяващият съвременен капитализъм, който българските идиоти, дори и от БСП, наричат „пазарна икономика“, „бизнес“ и „работодатели“?!… Няма такова нещо, драги – всички тези уроди, които трябва „да бъдат обесвани всяка седмица“, както казва Кен Ливингстън, са модерните отвратителни капиталисти, за които не човешкия живот, а собствената им печалба е смисъл на живота им!?… И затова, от гледната точка на нашата обща наемна работническа солидарност, те трябва да бъдат унищожавани – ежеминутно, ежечасно, ежедневно, ежеседмично, ежемесечно!… Просто няма как да има съвместимост между интересите на капиталиста за печалба и интересите на наемните работници за нормално човешко съществуване! Демагогия е, драги ми колеги-наемни работници, че „бизнесът ще се грижи за общия просперитет на нацията“! Защото капитализмът и неговите субекти – капиталистите, се грижат само и единствено за собствените си печалби! А, когато и държавата ги подкрепя, тогава става ясно, че няма да се повишават нито пенсиите, нито заплатите, нито всички доходи, чрез които хората на наемния труд да живеят нормално!…

В този случай, уважаеми дами и господа, драги ми другарки и другари, изходът е един – всенароден бунт срещу Системата!

За България, като Исторически Субект на Цивилизацията на Кирилицата и Православието, това означава три фундаментални опции, които ще ни възвърнат историческото достойнство, нормалното днешно съществуване и просперитет на нацията в бъдещето – Консерватизъм в Културата, Либерализъм във външната политика, Социализъм в икономиката!

Това е положението, уважаеми дами и господа, драги ми другарки и другари!

И, разбира се, Честит 1-ви май на всички Трудещи се, на всички Хора на наемния труд, които трябва да скъсат оковите!…

„На крак, о парий и презрени, на крак, о роби на труда, потиснати и угнетени…“!…

Няма друг начин, разберете го най-после!…

Проф. Людмил Георгиев,
Поглед.инфо

Проф. Людмил Георгиев завършва в СУ „Св. Климент Охридски“ специалностите психология и философия; доктор по социология и доктор на психологическите науки. На 40-годишна възраст се хабилитира като професор по социална, етническа и политическа психология. Освен по тези дисциплини, чете лекции в СУ по екзистенциална психология и по психология на религиите. В научните си трудове формулира теоретичните рамки на Критическата психология, основаваща се на Кантовата критическа философия и като реплика на традиционната западна психология. Сред известните му книги е трилогията „Критика на етнонационалния рационализъм“, „Критика на политическия рационализъм“ и „Критика на историческия рационализъм“. Други негови значими научни трудове са „Балканите и новият световен ред“, както и последната му книга – „Критическата психология на политиката и историята“ (2014).