Черната дупка Ахмед Доган 2 (сателитни снимки)

в БЪЛГАРИЯ

След успеха на първата част от тази криминална история реших да ви покажа още по-детайлен поглед върху перлата на Ахмед Доган ТЕЦ „Варна“ и нейното въглищно стопанство, през последните 2 години, пак с помощта на Google Earth (Гугъл Земя). Сега ще се приближим още повече до склада за въглища, под 400 метра от птичи поглед, а също така ще свием наблюдавания период. Миналият път той беше 14 години, а сега е под две.

За по-добър е детайлен поглед върху въглищното стопанство кликнете с мишката върху снимката, а после още веднъж, за да я уголемите:

От първата снимка става ясно, че в средата на 2017-та година складовата база е била празна. В началото на 2018-та тя е частично напълнена, но с доста незначително количество. След около три месеца и то изчезва, а към края на 2018-та година е напълно празно и даже са свалени част от крановете и на практика басейна или се разрушава или се престроява.

Възниква въпросът: Защо са му били нужни на ТЕЦ-а тези незначителни количества въглища? Отговорът намираме в Решение на енергийния регулатор (КЕВР) №Ц-11, от 01.07.2018г. за определяне на цените на електроенергията, за настоящия регулаторен период, който изтича на 30-ти юни 2019-та. Ето и откъс от това Решение, в частта за определяне цените на електроенергията от ТЕЦ „Варна“:

От него научаваме, че в края на февруари 2018-та г. ТЕЦ „Варна“ е провел изпитания за работоспособност на блок №6 и е показал резултатите на КЕВР, който пък ни ги показва на нас. Така става ясно, за какво са били похарчени незначителното количество въглища от горната снимка. Датите съвпадат.

ЛЮБОПИТЕН ЕЛЕМЕНТ №1 ! От втората колона на втората таблица се вижда, че в дните на максималното му натоварване блок №6 е работил на едва 50% от номиналната си мощност. Това става ясно, като умножим мощността му от 210 МВт на 24 часа от денонощието, което дава резултат от 5040 МВт.ч. А сега сравнете това число с „Произведената брутна електрическа енергия“ от втората таблица.

ЛЮБОПИТЕН ЕЛЕМЕНТ №2 ! Последното изречение под втората таблица. Ако успеха на това разкритие се доближи до „Черната дупка Ахмед Доган (сателитни снимки)“ е много вероятно да разберем, какво, как и за колко са се договорили ТЕЦ „Варна“ и „Булгаргаз“, а още по-вероятно „Булгартрансгаз“ за доставка на количества.

Георги Котев

(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)