Управлението на Борисов и ГЕРБ ощети всеки българин с по 100 000 лв

Липсата на добавка от 1000 лв върху дохода на всеки нормален българин за 10 годишното управление на ГЕРБ води до изчисление на загуба от 10 000 лева годишно. За 10 години управление на ГЕРБ, България изостана с доход над 1000 лева върху средния доход от Румъния, с която заедно влязохме в Европейския съюз през 2007 година. През 2009 година Румъния имаше доходи по-ниски от тези в България. Днес 2019 година Румъния има доходи два пъти по-високи от тези в България, там средната заплата е около 2 200 лева, а средната заплата в България е около 1 100 лева. От 10 години България се управлява от диктатора Бойко Борисов и неговата еднолична партия ГЕРБ. Изчисленията показват, че всеки българин получава с поне 1000 лева по-ниска заплата от гражданите на Румъния. Така за 10 години (120 заплати) всеки българин е станал с поне 100 000 лева по-беден от румънския гражданин, благодарение на Бойко Борисов и управлението на неговия ГЕРБ.

 Под око