„Уникредит Булбанк“, която Костов продаде за 300 млн., разпредели 430 млн. дивидент (за 1 година)…Изгоден ли ни е ЕС? Само 3 банки източват повече от всички еврофондове! Отделно са монополите, търговските вериги и всички други паразити…

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Въпросът, изгоден ли е ЕС на България, получи отговор от… общото събрание на Уникредит Булбанк. Оказа се, че само за 1 година, банката ще си разпредели (към италианския собственик) 430 милиона лева дивидент. Това е приблизително една трета от сумата на ВСИЧКИ НЕТНИ ПОЛЗИ, които имаме от ЕС. т.е. ако съберем всички фондове, които получаваме, и извадим нашата вноска в бюджета (вече е над 1 милиард лева), то остават около 1,2-1,3 милиарда лева „нетна полза“. Обаче нека погледнем какво става в другите области. Само Булбанк източва обратно 430 милиона. Ако добавим още 2-3 най-големи западни банки у нас, и край с ползите от ЕС.

 

УниКредит Булбанк ще разпредели над 430 млн. лева от печалбата си за 2018 г. след облагане с данъци за изплащане на дивиденти на акционерите, съобщи банковата институция..

Решението за разпределение на дивидент беше взето на годишното Общо събрание на акционерите на УниКредит Булбанк на 9 април 2019 г.

Изплащането на дивиденти на акционерите ще е пропорционално на притежаваните от тях акции (1.504807950 лева на акция). То ще бъде извършено в законоустановения 3 месечен срок от датата на провеждане на събранието. Акционерите допълнително ще бъдат уведомени на страницата на банката за датата, мястото и условията на изплащане на дивидентите.

Освен разпределяне на дивиденти на на годишното Общо събрание на акционерите на УниКредит Булбанк беше представен и Годишният отчет на банката за 2018 г.

С активи на стойност 19,4 млрд. лв към 31.12.2018 г. (неконсолидирани), Уникредит Булбанк е банката, ползваща се с най-голямо доверие сред банките в България.

Депозитите на клиенти са над 15,8 млрд. лв. Банката е финансирала кредити за над 11 млрд. лв., от които над 8,4 млрд. лв за развитие на корпоративния бизнес в страната.

За периода от последните 10 години (2009-2018) Уникредит Булбанк и нейните дъщерни дружества са платили на държавата 346.5 млн. лв. корпоративен данък за този период (консолидирани данни) За Уникредит Булбанк инвестицията в човешкия капитал и модерни технологии са топ приоритет и предпоставка за предоставяне на възможно на-добрите продукти и услуги на своите клиенти. Банката е един от най-големите работодатели в България с 3555 служители (неконсолидирани данни) и 4138 (консолидирани данни). Уникредит Булбанк е най-добрата банка в България за 2018 според водещите издания Euromoney и Global Finance и топ работодател в България за за последните 3 години – класация на Top Employers Institute. Банката е обявена за най-добра банка в България според Global Finance и за 2019 год. Затвърждаването на водещата позиция на УниКредит Булбанк се дължи на отличната й репутация, устойчива и последователна стратегия, стабилен бизнес модел, фокус към иновациите във всички сфери със засилено внимание към дигитализацията на продукти, услуги и процеси.

 

Припомняме, „Булбанк“ беше продадена от Иван Костов на „Уникредит“ срещу общо 300 милиона лева. Сега разпределя 430 милиона на година.

Модел как е разграбена България…

 

Добри Божилов, Фейсбук