Уникален енерГЕПИен фокус – разкриване

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

От 1-ви юли политико-енерГЕПИйната мафия по престъпен начин увеличи цената на тока за битовите потребители. Сега ще станете свидетели, за първи път, единствено и само тук, на един от уникалните механизми, по който беше реализирано това престъпление, с любезното съдействие на енерГЕПИйния регулатор (КЕВР) и всички обслужващи ги журналистутки.
Това което ще видите на основната снимка е таблица от Заявлението на АЕЦ „Козлодуй“ към енергийния регулатор (КЕВР), за определяне на новата изкупна цена, по която АЕЦ-а да продава на НЕК, НЕК на ЕРП-тата, а те на нас. Обърнете особено внимание на заявената от АЕЦ-а „максимална мощност“, на която ще натоварва блоковете, от 1-ви юли до края на юни 2020-та г. В синьото каре виждате натоварването на същите два блока в реално време от преди малко. За по-добър преглед и прочит кликнете с мишката върху снимката, ако трябва два пъти:

Забелязахте ли? Разликата между прогнозната и реалната сумарна мощност на двата блока е 75 Мега-Вата (МВт). А сега се хващайте за пистолетите! Пардон! Исках да кажа – хващайте се за калкулаторите.

За не бъдем обвинени в дребнавост ще закръглим сумарната разлика на 70 МВт. И така, започваме да смятаме.

70 МВт * 24 часа * 320 денонощия * 90 лева/МВт.ч = 48 384 000 лева

Над 48 милиона лева ще прибере АЕЦ „Козлодуй“ от умишлено занижените „прогнози“ за натоварването на блоковете. 90 лева/МВт.ч е средната борсова цена у нас от началото на 2019-та година.

Не изключвайте калкулатора! Той още ще ни потрябва. В Решението на КЕВР от 1-ви юли АЕЦ-а продава на НЕК на цена от 53,90 лева/МВт.ч. Става въпрос само за 3 000 000 МВт.ч от цялата продукция на АЕЦ-а, което е под 20% от всичко, което ще се произведе до края на юни 2020-та г. Нека видим сега, колко пари ще получи АЕЦ-а от НЕК, за електроенергията за всички нас – битовите потребители?

3 000 000 МВт.ч * 53,90 лева/МВт.ч = 161 700 000 лева

Уморихте ли се? Дръжте се! Има още малко. Нека сега оценим делът на скритите бъдещи приходи, спрямо приходите от продажбите към НЕК, за битовите потребители?

( 48 384 000 лева / 161 700 000 лева ) * 100 = 29,92%

Какво означава това? Ако скритите бъдещи доходи на АЕЦ-а се осветят това може да доведе до падането на цената, на която тя продава на НЕК за микса, за битовите потребители с близо 30%. Т.е. вместо на цена от 53,90 лева/МВт.ч цената за микса от АЕЦ-а можеше и трябваше да бъде максимум 38,16 лева/МВт.ч. А когато това се случи крайната цена за всички нас не само че не трябваше да се повишава с 3%, както ни поряза от 1-ви юли политико-енерГЕПИйната мафия, но даже трябваше малко да падне.

Вие не споделяте тайната на този фокус – плащаме всички ние, в това число и всеки прочел тези редове.

Това престъпление, обаче, не може да надскочи престъплението на самата КЕВР, за което детайлно ви разказах и показах в „Становище до Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)„. Според него цената законно и обосновано пада много повече.

Според МВР министърчето в България нямало условия за съществуването на мафия. Може би, защото то самото участва в нея?

Георги Котев

(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)