Токът отдавна е поскъпнал 10 пъти над обещаваните 3,5% от 1-ви юли

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Това е така, защото 2/3-ти от общото потребление минава през борсата, а не се реализира по т.нар. регулирани, т.е. назначени от енергийния регулатор (КЕВР) цени. А на борсата спекулативната цена е 35% по-висока по сравнение със същия период на миналата 2018-та г. Само за утре, 6-ти юни, скока на дневната цена у нас е най-високата в цяла Европа, по сравнение с днешните. Единственият скок с двуцифрено изражение в проценти!

За по-добър преглед и прочит кликнете с мишката върху снимката:

На фоновата таблица, в дясно на снимката се вижда, че скока на цената у нас за утре е с 26,5%. Няма друга европейска страна с двуцифрен скок, а повечето са с понижение в цените (червените числа във фоновата таблица). Цената у нас за утре за пореден път е по-висока от западната ни съседка Република Сърбия, за която до скоро изнасяхме около 15% от продукцията на АЕЦ „Козлодуй“, а от края на май и до днес се забелязва, че вече внасяме от там! Не че имаме нужда и сами не можем да си произведем, но явно високите цени у нас предизвикват бизнеса да купува от други страни, не е задължително да е Сърбия, но минава от там.

По-високите цени на електроенергията от борсата в крайна сметка ги плащаме всички ние. Това отдавна се усеща в магазините и в сферата на обслужването. Ето защо е втрещяващо робското покорство и отказ от споделяне и разпространяване на единствените разобличаващи и изобличаващи графики и други видове доказателства, като долните два видео клипа. Аз си давам сметка, че повечето от вас не са в състояние да сътворят горната графика, но когато тя вече е направена и крещи, че си роб! и след това да не я разпространиш означава, че организираната престъпност даже е много нежна с всички нас? Длъжен съм да ви напомням елементарни неща, защото много скоро болшинството от вас ще започне да хленчи: „Ама аз не знаех, какво да правя с тази информация“. Само дето тогава ще е късно.

Докато чакате аз да започна да ви плащам, за да си помогнете сами на себе си … организираната престъпност вече ще е обезлюдила територията.

Георги Котев

(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)