Тайните операции на специалните служби: публикуван е доклад за американската военна намеса в делата на други държави

в ПО СВЕТА

Документът от 250 страници и е под название «Подкрепа за съпротивление: стратегическа цел и ефективност». Неговият автор е бивш офицер от специалните части на американската армия, Уил Ъруин.

Сред методите на влияние върху други страни са саботажите, терористичните актове и убийствата.

Докладът се основава на повече от 800 източника.

Като цяло в документа са записани повече от 47 операции във връзка с други държави, включително саботаж, терористични атаки и въоръжени конфликти.

Според тях само 23 са успешни. Самият автор признава, че лично е участвал в операции в Европа, Южна Америка и Азия. Подчертава се, че докладът се занимава само с минали операции. Днешните събития не се разглеждат.

News Front