Списък на затворените заводи във видинско (Това е само за Видин! А в цяла България!?) Обаче имаме банани да покрием Слънцето!

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ
 • Оцетна фабрика
 • Тухлена фабрика
 • Керамична фабрика – Катюша
 • Драгажен флот
 • Държавни угоителни стопанства
 • Държавно автомобилно предприятие
 • Държавно стопанско предприятие “Млекопреработване” / Млекоцентрала
 • Държавно предприятие за зърнени храни “Септември”
 • Държавно индустриално предприятие “Текстилни влакна”
 • Държавно индустриално предприятие “Бдин”
 • Държавно индустриално предприятие “17 партизани”
 • Държавно индустриално предприятие “Украйна”
 • Държавно предприятие “Пренос – превоз”
 • Държавно земеделско стопанство
 • Държавно стопанско предприятие “Винпром”
 • Държавно стопанско предприятие “Булгарплод” “17 партизани”
 • Държавен застрахователен институт
 • Държавен машиностроителен завод “Георги Димитров” / ДМЗ
 • Ремонтен технически завод – филиал на ДМЗ
 • Трудово-кооперативно земедeлско стопанство “Ернст Телман”
 • Трудово-кооперативно земеделско стопанство
 • Трудово-производителна кооперация “Червения септември”
 • Трудово-производителна кооперация “Тройка”
 • Трудово-производителна кооперация “Бор”
 • Трудово-производителна кооперация “Мир”
 • Окръжно предприятие “Автотранспред”
 • Окръжно предприятие “Кинефикация”
 • Окръжно предприятие “Материално техническо снабдяване”
 • Окръжна станция на съобщенията
 • Окръжно изкупвателно предприятие
 • Окръжно търговско предприятие
 • Окръжна стоматологична поликлиника
 • Окръжно търговско предприятие “Топливо”
 • Окръжно пътно управление
 • Промкомбинат “Мико Нинов”
 • Промкомбинат “Метал”
 • Промишлен комбинат “Възход”
 • Месокомбинат “Родопа”
 • Мебелен комбинат Бдин
 • Градско търговско предприятие “Здрава храна”
 • Градско търговско предприятие “Градска търговия”
 • Градската мелница
 • Шивашка трудово-производителна кооперация “Боян Чонос”
 • Шившко предприятие – Димитър Благоев
 • Хлебозавод / Градско стопанско предприятие “Хлебни изделия”
 • Вакуумната фабрика за производство на консерви
 • Завода за строителни конструкции “Крум Бъчваров”
 • Стопанско предприятие “Сортови семена и посадъчен материал”
 • Научно-изследова­телски институт по млекарство
 • Екарисажен завод
 • Машинно-тракторна станция
 • Единна строителна организация
 • СМК
 • БКС
 • СЕП
 • АПК
 • Наркоп
 • Балкантурист
 • Обществено хранене
 • Водно стопанство
 • ДСО Кореком
 • Пристанищен комплекс ,,Видин“
 • СО МАТ
 • Фабриката за безалкохолни напитки / Лимонадена фабрика
 • Ремонтстрой
 • Химремонтстрой
 • Водстрой
 • Бирена фабрика
 • Растителна защита
 • Химическо чистене
 • Градско стопанско предприятие “Комунални услуги”

Всъщност тези загубени позиции, следва да се разглеждат като реален потенциал!

Д-р Герго Гергов, Фейсбук