Слугите на антихриста готвят страшен глад в света (Путин в Русия също)

Loading… Световното антихристово (юдосатанинско) правителство, заедно със създаването на електронен тотален концлагер, готови в света и серия катастрофични катаклизми. И един от ключовите фактори, с който ще принуждават хората да приемат всички условия на антихриста (вкл. душепагубните антихристови знаци – печати на звяра), ще е гладът! (Защото, според ционистките тайни протоколи, “гладът е най-силното оръжие”!  … Продължете с четенето на Слугите на антихриста готвят страшен глад в света (Путин в Русия също)