Руски учени намериха начин за зареждане на смартфон от човешкото тяло

в ПО СВЕТА
Руски учени създадоха първия в света термоелектричен материал с достатъчно електрическа мощност, за да зареди батерия на смартфон в контакт с човешкото тяло.

От Националния научноизследователски технологичен университет „Московски институт по стомана и сплави“ (НИТУ „МИСиС“) съобщиха, че термоелектрическите материали са химически съединения или сплави на метали, които могат да преобразуват топлината в електричество поради температурната разлика в точките на прикрепяне на проводниците към пластината. Това свойство е открито в началото на XIX в/, но по-рано наличните сплави имат коефициент на полезно действие (КПД) не по-голям от 10%, дори при нагряване до няколкостотин градуса.

Руските учени създадоха нов термоелектричен материал от еластичен полимер полиетилендиокситиофен (ПЕДОТ), състоящ се от удължени и добре подредени нанотръби. След сложна технологична обработка мощността достига такива показатели, при които гривна, изработена от термоелектричен материал, носена от човек при стайна температура, дава достатъчно електроенергия за постоянно захранване на мобилен телефон без допълнителен източник на електроенергия.

НИТУ „МИСиС“ е руски технически университет, който първи получи статут на „Национален научноизследователски технологичен университет“. Според Forbes „МИСиС“ е най-добрият университет в Русия за 2019 година. Състои се от 9 института и 6 клона, 4 от които работят в Русия и 2 – в чужбина. Университетът има вековна история от 1918 г., когато е създадена Московската минна академия.

Russia Beyond