Разплитаме крадливото чорапче на Ахмед Доган

в България

Сега ще видите 1:1 тази част от актуалното Решение на енергийния регулатор (КЕВР), за определяне на цената на електроенергията за регулирания пазар до края на настоящия месец, в частта засягаща ТЕЦ „Варна“, собственост от 4-ти септември 2018-та г. на Ахмед Доган.

За по-добър преглед и прочит кликайте с мишката върху снимката на всяка една от страниците:

От горната страница се вижда, че ТЕЦ „Варна“ са „прогнозирали“ пред КЕВР производство на 2 153 440 Мега-Ват-часа (МВт.ч), в рамките на настоящия регулаторен период, който се състои от 365 денонощия или 1 година.

От долната страница се вижда, че „планирания брутен товар на един блок“ щял да бъде 185 МВт. Тук е важно да отбележим, че ТЕЦ „Варна“ претендира, че може да доведе до работно състояние само ТРИ от всичките си ШЕСТ блока, но всички знаят, че и за трите претендиращи на практика едва частично може да работи само един блок. Това се вижда от двете таблици (от втората страница), но сега няма да се отклоняваме на там. А вместо това се хващайте за калкулаторите!

Да приемем, че имаме поне един наистина напълно работоспособен блок. Тогава смятаме?

185 МВт * 365 денонощия * 24 часа = 1 620 600 МВт.ч

Сега сравнете това число с прогнозната продукция, подчертана три пъти с червена линия от горната страница, от Решението на КЕВР. Това означава, че заявеното количество продукция, което щяло да се произведе не може да се реализира от един-единствен блок!

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ! Един блок НИКОГА не работи непрекъснато в продължение на цяла една година!

Краят на историята вижте под четвъртата снимка.

Докато енергийния регулатор е съставял това словоблудство са се провеждали търговете за т.нар. „студен резерв“, на които през студените месеци Догановият ТЕЦ „Варна“ печели наши пари, че ще го осигури в размер на работещи повече от ДВА БЛОКА!

Тук сумарната заявена мощност за предоставен „студен резерв“ е 380 МВт НЕТО, а натовареността на един блок 185 МВт е БРУТО. Т.е. за да се осигури заявения „студен резерв“ е необходимо да работят ТРИ блока. В същото време блок и нещо произвежда заявеното прогнозно количество електроенергия. Колко блока станаха общо???

Уточнение за не специалисти. Разликата между БРУТО и НЕТО товар на даден блок е този товар, който отива за собствени нужди на самата електроцентрала. Ще дам прост пример, който е близо до действителността на ТЕЦ „Варна“. Ако един блок има бруто товар 200 МВт, то неговият НЕТО товар ще бъде 185 МВт.

В това мракобесно престъпление, което ни олекоти с поне 25 милиона лева, солидарно съучастват енергийния регулатор (КЕВР), Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и Министерство на енергетиката (МЕ), заедно с всички обслужващи журналистутки.

Вчера ТЕЦ „Варна“ раздаваше порции на журналистутки, за да ни подготвят, че от 1-ви юли ще плащаме още повече за по-голям „студен резерв“, който Догановото предприятие ще получи от същите престъпници.

Георги Котев

(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)

Последни от България

Отиди Горе