Прост народ лесно се управлява

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ