Прокуратурата пожела още еротик барове в Банско

в БЪЛГАРИЯ
Три дни след като кметът на Банско Георги Икономов съобщи, че с решение на Общински съвет се спира всяко бъдещо откриване на еротик барове и нощни заведения, прокуратурата започна проверка срещу него. Целта е да се установи дали кметът на един от най-големите туристически градове в България е в правото си, според Закона за местното самоуправление и според Закона за устройство на територията, в единогласие с Общинския съвет, да вземе решение, което е в интерес на качеството на туристическата услуга в града.

Георги Икономов, кмет на Банско 

Когато през 2016 г. отново с решение на Общинския съвет е взето решение викачите пред ресторантите в Банско задължително да бъдат облечени в прилични дрехи, да са на трудов договор към заведенията и да спазват норми на поведение, за да не ужасяват гостите, отново прокуратурата се самосезира, а после съдът отхвърля решението на общинските съветници като незаконосъобразно.

На практика прокуратурата доказва, че всеки акт на Общински съвет, който е взет по законен ред и според Закона за местното самоуправление и Закона за устройство на територията, може да падне в съда, ако прокуратурата го протестира. 

Според тази установена вече практика, ако екологична оценка даде зелена светлина за изграждането на втори кабинков лифт в ски зоната, а Общинският съвет в Банско наложи пълна забрана срещу изграждането на нови хотели, първо прокуратурата ще започне разследване, а после съдът ще отхвърли това решение като незаконосъобразно. 

От общината не могат да регулират и мошенически практики на местните паркинги, например. Семейство паркира колата си пред кабинката в 06,54ч., за да е достатъчно рано на опашката. Оказва се обаче, че дневната тарифа на паркинга, в размера на 12 лева, тече от 07,00 ч. За шестте минути престой на паркинга, което е видно и от изтегленото билетче, хората са задължени да платят още 15 лева за нощен престой. 

Кметът Георги Икономов коментира: „На общината е вменено да контролира броя на такситата в града и пределната цена на километър пробег. Излиза, че общинарите могат да броят таксита, но не могат да решат колко еротик барове са достатъчни. Ограниченията, които чрез гласуване на общинска сесия всеки общински съвет опитва да налага, са в общия интерес на жителите и гостите на града. Но след като не става дума за бройка таксита или бройка светофари, то явно баровете и казината могат да са 100 или 200. Така общинските съветници са лишени от правото да взимат ключови решения за облика и дългосрочния авторитет на града. Решението за ограничението на еротик баровете и казината беше взето със 100 процента мнозинство в един изключително разнороден общински съвет!“ 

На практика Законът за местното самоуправление се свежда до частта, която се отнася до избор на фирми за извършване на обществени услуги по ЗОП и отдаване под наем на общински площи. Всичко друго е в пряк интерес за прокуратурата, като тя решава дали тази или всяка друга община, към която се проявяват апетити за бизнес, свързан с градежи на обществени здания и бизнес с услуги, може да бъде разрешено или не. 

Съдът вече счете, че няма нужда от културно отношение към гостите на Банско от страна на викачите пред заведенията, нито е нужно те да бъдат на трудов договор с ресторантите. Така тези от викачите, които по съвместителство продават и наркотици, „изчезват“ в мига, когато полицията получи сигнал за дейността им. Те изчезват и след като туристи се оплачат от агресия на улицата. Ресторантьорите никога не знаят, че отвън някой е канил гости от тяхно име.  

Към този затворен кръг от проблеми нямат отношение нито от Министерство на туризма, нито Българска агенция за безопасност на храните, нито от съсловните туристически организации, нито от полицията. По правило за подобно положение виновен е кметът или поне той е еднолично човекът, комуто всички засегнати се оплакват. 

Предстои да стане ясно дали отново съдът ще докаже, че кметът Георги Икономов и целия Общински съвет са шайка престъпници, които си позволяват да вземат решение за създаване на ред и класа в града. 

В заключение: спадът на туристите в Банско се превръща в устойчив процес. Причините: шум, презастрояване, неуредици с паркирането. 

Законът казва: 

Чл.5 (1) От Закон за устройство на територията: Общинските съвети и кметовете на общините в рамките на предоставената им компетентност определят политиката и осъществяват дейности по устройството на територията на съответната община. 

От Закона за местното самоуправление 

Чл.21, ал.1, т.13. (Общинският съвет) Определя изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура.

Т. 23. (Общинският съвет) решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен…

ГЛАСОВЕ

 

Банско забрани откриването на нови нощни заведения и казина