Потрес! Съдът на ЕС постанови, че Унгария не може да връща бежанци, извършили тежки престъпления

в Свят

Съдът на Европейския съюз постанови днес, че Унгария не може автоматично да отказва статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила на чужди граждани заради извършени от тях тежки престъпления, предаде БТА, цитирайки ДПА.

Според решението на съда всеки случай трябва да бъде разглеждан индивидуално. Решението е свързано с делото на афганистанец, който получава статут на бежанец в Унгария през 2000 г. Впоследствие той е осъден на пет години затвор за извършено престъпление. На процеса мъжът моли афганистанското консулство да бъде информирано за изхода по делото. Унгарските власти изтълкували тази молба в смисъл, че афганистанецът вече не е преследван и го лишили от статута му на бежанец.
Когато той отново кандидатствал за статут на бежанец и за статут на субсидиарна закрила (по-ниско ниво на закрила за хора, които биха се изложили на опасност, ако се върнат в родината си), властите на Унгария отказали с аргумента, че е извършил престъпление. Афганистанецът обжалвал решението и по делото било отправено допитване до Съда на Европейския съюз.

Според правото на ЕС извършването на тежко престъпление е валидно основание да бъде отказана международна закрила. Съдът в Люксембург обаче постанови, че срокът на наложеното с присъдата наказание сам по себе си не е достатъчна причина престъплението да бъде определено като тежко.

„Всяко решение, с което на конкретен човек се отказва статут на бежанец, трябва да бъде предшествано от цялостно разследване на всички обстоятелства по всеки отделен случай“, се казва в решението на Съда на Европейския съюз. В него се посочва, че същото правило важи и при предоставянето на статут на субсидиарна закрила, отбелязва ДПА.

Епицентър. БГ

ПО ТЕМАТА: