Показаха плановете за довършването на България

в България

През седмицата Министерството на енерГЕПИката публикува на сайта си ПРОЕКТ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Ще ви покажа ключов елемент от него на фона на днешната действителност в аналогичната област, в икономика №1 на Европа Германия.

За по-добър преглед и прочит кликнете с мишката върху снимката:

На фоновата англоезична графика със сините стълбчета е показан делът (в %) на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в производството на електроенергия в Германия, по години. В червеното каре са показани плановете за дела (в %) на ВЕИ в производството на електроенергия в България, през идните 10 години. Двете цветни криви показват динамиката на средната борсова цена на електроенергията в България и Германия, от началото на 2019-та г.

В целия ПРОЕКТ, чийто обем е 170 страници, има още МНОГО откровения за тъмното бъдеще на България, но за сега ще ви ги спестя.

Ако някой все пак иска да се запознае може да го направи от този адрес:

//www.me.government.bg/bg/theme-news/proekt-na-integriran-nacionalen-plan-za-energetikata-i-klimata-na-republika-balgariya-2691-m0-a0-1.html

Или още по-директно:

//www.me.government.bg/files/useruploads/files/_.pdf

Забелязахте ли, че PDF файла НЯМА ИМЕ?

ЛЮБОПИТЕН МОМЕНТ! Високите цени на енергийната борса у нас се постигат благодарение на излизането на ВЕИ производителите от началото на годините на нея. Това става по специално разработен и реализиращ се сценарий от организираната престъпност, за който още мисля дали да ви покажа и разкажа.

Георги Котев

котев(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)

 

ПО ТЕМАТА

 

Последни от България

Капитал-но извращение

Преди 10-на дни, в предпоследния си брой любимият (дез)информационен инструмент на фондация
Отиди Горе