Особено мнение на конституционен съдия Живан Белчев по к.д. № 3 от 2004г.

Не споделям решаващия извод и съпътствуващите го мотиви в тълкувателната част, относно отпадането на конституционната забрана за придобиване на вещно право на собственост върху земеделска земя от чужди граждани и чужди юридически лица. Считам, че отпадането на забраната за закупуване на земя от чужденци и чуждестранни юридически лица (чл. 22, ал. 1 от Конституцията), предмет … Продължете с четенето на Особено мнение на конституционен съдия Живан Белчев по к.д. № 3 от 2004г.