Обеззаразяване на радиоактивна почва с помощта на коноп

в Свят

„Конопът се оказва едно от най-добрите фиторемедиативни растения, които успяхме да намерим,“ каза Славик Душенков.

Взривът предизвика силно замърсяване на земеделските площи в радиус от 30 км около реактора. Комбинацията от нова технология (фиторемедиация) и стара култура (индустриален коноп) предoставя начин за обеззаразяване на радиоактивната почва.

През 1998 г. CGP, PHYTOTECH и украинският институт за ливадни култури са започнали засаждането на индустриален коноп за отстраняване на замърсители в почвата близо до Чернобил.

CGP е екологично ориентирана мултинационална корпорация, която финансира отглеждането и преработката на устойчиви промишлени култури като лен, кенаф и индустриален коноп. CGP работи в Северна Америка, Европа и Украйна.

PHYTOTECH e oрганизация специализирана във фиторемедиацията. Този метод се използва за отстраняване на радиоактивни елементи от почвата и водата. Той служи също за почистване на метали, пестициди, разтворители, експлозиви, суров нефт, полиароматни въглеводороди и извличане на токсини от депата.

Растенията разграждат органични замърсители и стабилизират металните замърсители, действайки като филтри или капани.

Основан през 1931 г., Институтът за ливадните култури е водеща изследователска институция в Украйна, работеща в областта на семепроизводството. Функциите му включват отглеждането на семена, отглеждането, събирането и преработката на коноп и лен. Той има генетична банка, включваща 400 вида коноп от различни региони на света.

„Конопът се оказва едно от най-добрите фиторемедиативни растения, които успяхме да намерим,“ каза Славик Душенков.

В Института се разработват и нови технологии за събиране и обработване на коноп, чиято библиотека съдържа над 55 000 тома предимно за отглеждането на коноп и ленената промишленост.

Коноп. БГ

Можем да правим бензин от Коноп! Хенри Форд създава кола изцяло направена от Коноп, която върви на биодизел от коноп! (ВИДЕО)

Loading...

Последни от Свят

Отиди Горе