Министър: Не ви е работа, как го правя за Ахмед Доган

в БЪЛГАРИЯ

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова отказа да покаже писмо, което и е изпратено от Електроенергийния системен оператор (ЕСО), с което през март 2018-та е поискано увеличаването на т.нар. студен резерв, за да може Ахмед Догановата ТЕЦ „Варна“ да ни олекоти с 27,4 милиона лева.

За по-добър преглед и прочит на писмото, с което се отказва предоставяне на исканата информация, кликайте с мишката върху снимките, а ако се наложи и втори път:

Основният аргумент за отказа е твърдението, че исканото писмо „няма самостоятелно значение“. Това, обаче, не може да бъде аргумент, защото и заповедта, с която Петкова разпорежда увеличаването на студения резерв също няма самостоятелно значение. Тя е свързана с писмото на ЕСО до министър Петкова, което, обаче сега ни се отказва. Ето я и самата оригинална заповед:

Следователно последният отказ да се предостави исканото писмо е единствено и само злоупотреба със служебно положение, с цел прикриване на престъпление в особено големи размери.

Георги Котев

(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)