Метаморфоза

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Сега ще видите две графики, на които са показани почасовите количества ВНОС/ИЗНОС на електроенергия В/ОТ Българя от/към Румъния. Като ги разгледате и осмислите можете 7-8 минути да цъкате с език. Ето така: Цъ-цъ-цъ-цъ-…
За по-добър преглед и прочит кликайте с мишката върху съответната снимка:

Преди оле седмици, на 15-ти август всеки час само сме ВНАСЯЛИ съответното количество Мега-Вати (МВт).

Днес всеки час само ИЗНАСЯМЕ съответните количества МВт. Графиката не е довършена, защото денят още не е завършил.

Усещате ли разликата? А някъде другаде да сте я чули или прочели тази новина?

Георги Котев

(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)