Май 2019 г. | Икономически преглед с проф. Ричард Улф – втора част (ВИДЕО)

в ПО СВЕТА

Май 2019 г. | Икономически преглед с проф. Ричард Улф – първа част


Недостатъците на днешната икономическа система отново изкарват на дневен ред темата за социализма, за едно по-справедливо общество и отношения, както това се е случвало в миналото. Каква е историята на социализма, на неговите вътрешни и външни борби, и как наученото от тях може да ни бъде от полза в бъдеще?