Мавърът и мумията ще се натряскат и ще замезват с нас

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Днес любимата мумия Иван Иванов на мавъра Иван Костов има рожден ден. Става на 74. По този повод му правя подарък – брилянтен хирургичен разрез на последната рецепта, която са създали в тяхната т.нар. лаборатория за анал(л)из на (д)риска, за изпържване и хрускане на роби. За по-добър преглед и прочит на всички елементи от операцията кликайте с мишката върху съответната снимка, ако трябва два пъти.

И ще започнем със Становището, подадено в средата на юни, с което обосновано искахме рестарт на процедурата за определяне на новите цени на тока за бита, защото фактите сочат, че тя трябва да падне, а не да се повишава.

Ще обърна само внимание, че цитираният в началото на Становището чл. 15, ал. 2 от ЗЕ не предвижда изключения, условия, препратки или всякакви други форми на отклоняване от прякото му изпълнение. Независимо от това, ето какво ни отговаря мумията в оригиналното Решение на КЕВР, от 1-ви юли 2019-та г.:

Трябваше ми време, за да разбера, че отказа да се възстановят изтритите данни от заявлението на АЕЦ-а се обяснява с аналогично действие, но за Електроенергийния системен оператор (ЕСО), както посочва в отговора си към нас мумията. Ето го и обяснението за заличени данни от заявлението на ЕСО:

Разбрахте ли? Мумията се оправдава, че е препикала ЗЕ, като се обръща за обяснение към ЗЗК и неговия член № 37, независимо, че нито ЗЕ, нито който и да е друг закон или норма не му дават право на това. И макар въпросният Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК) и цитирания от него член да нямат отношение към нашия казус, за пълнота на картината ще ви го покажа:

Чл. 37 е част от Глава 7-ма на ЗЗК и за това реших, че е важно да видите и знаете по-пълно, за какво се отнася използвания от мумията чл. 37, а именно за нелоялна конкуренция. А сега нека да разгледаме картинката по-внимателно? Да видим първо, за каква конкуренция става въпрос и има ли тя място и почва в нашия случай?

Първият отказ за възстановяване на заличени „изходни данни“ мумията е приложила по отношение на ЕСО, за да го предпази от някаква си конкуренция. С кого? Колко ЕСО-та има в България? Вие знаете ли? КОЛКО? САМО ЕДНО!!! С кого тогава ще се конкурира въобще, да не говорим дали ще стигнат до нелоялна такава?

Колко АЕЦ-а има в България? Как и колко могат те да се конкурират? Колко НЕК-а има в България и как те могат да се конкурират? Започна ли да ви се изяснява картинката? Колко нелоялна е конкуренцията, ако АЕЦ-а покаже цената на която е продавала през 2018-та, за да й завиждат другите производители и как това ще им навреди на тяхната печалба???

Независимо, че самият закон (ЗЕ) не позволява на мумията да заличава данни, независимо че казуса не е приложим към другия закон (ЗЗК) мумията го лигави с мазните си пръсти и използва тази смес за да ни изпържи, т.е. да ни вдигне цената на тока.

Но това не е всичко! Тази маневра с незаконното използване на текст от ЗЗК се прилага за ПЪРВИ ПЪТ в аналогична практика на КЕВР по отношение на заявленията на енергийните предприятия към нея. ЗА ПЪРВИ ПЪТ!!! Как се е процедирало през миналите години? Много просто! Изходните данни не са били заличавани (вижте четирите таблици от Становището) и за никаква нелоялна конкуренция не е ставало дума. Никой никого не е съдил за такава!!!

Защо точно сега мавъра и мумията прибягват към тази маневра? Много просто! Извинявам се. Уморих се. Отговорът е в краткото видео по-долу.

Георги Котев

 

ПО ТЕМАТА