Къде е България в Европа по цена на битовия ток?

в БЪЛГАРИЯ

Днес ще се запознаете с един различен поглед върху ценообразуването на електроенергията на стария континент, по страни. Данните са за август 2019-та. Крайната цена е разбита на съставните си части, като чиста енергия, доставка, такси и ДДС. Така можем да видим делът на чистата енергия в крайната цена и да оценим мястото на България по този показател.

За по-добър преглед и прочит кликнете с мишката върху снимката:

Делът на (електро)енергията в крайната цена у нас е 60%, от всичко което плащаме ежемесечно. По този показател ни изпреварват само ТРИ страни, от показаните на графиката в Европа. Това са Кипър, Малта и Украйна. Обяснението за това е много просто. Две от държавите са островни и далеч от материка, за разлика от Великобритания, което естествено оскъпява доставката на енергийния ресурс, за производството на електроенергията. Третата страна Украйна е практически във война с Русия, вече пет години.

Остава сами да си отговорите на въпроса: Коя е страната в Европа с най-скъп ток за битовите потребители, при прочие равни условия?

Източник на информацията: https://www.energypriceindex.com/latest-update

Георги Котев

(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)