Константин Циолковски за волята на вселената и нещастията на човека

в ПО СВЕТА

Големият изобретател смятал, че в етера съществуват висши същества, които помагат на човечеството…

Основоположникът на теоретическата космонавтика, изобретател, писател и фантаст е и много оригинален философ.

Той вярвал, че атомите са безсмъртни и че всеки атом може да се прероди в човека; вярвал, че съществуват други, висши, същества, които живеят в етера, вероятно помагащи на човечеството.

Но най-фантастичното, в което вярвал Циолоковский, е, че на Земята ще има един президент, който ще „изразява волята на народа“.

Според него воля има не само човекът, но и Космосът, и Вселената.

Човекът е убеден, че има собствен разум и своя воля, но Вселената му е дала разум и ограничена воля. Ако не можем да въплътим волята си, това е защото Вселената е против.

Ако успяваме да я въплътим, това е защото Вселената ни е позволила.

Но ако всичко е воля на Вселената, защо на Земята съществуват болести, войни и други трагедии?

Циолоковский отговаря, че това се случва само сега. Ще дойде време, когато човечеството ще постигне съвършенство.

„И тогава в щастие и в блаженство висшият потомък на човека ще каже: „Волята на Космоса се проявява като воля на най-мъдрото и най-всесилното същество…“

Но защо са нужни тези страдания? Не е ли възможно да се мине без тях?

Може, отговаря Циолоковский, има много планети, откъдето прелитат висши същества и унищожават зачатъчния и нещастен живот, заселвайки света със своето потомство, което, разбира се, е съвършено. Защо са им нужни плевели?

Но се случи така, че до нас тези висши същества не са се добрали навреме. И какво от това? Нима трябва да смятаме Вселената за нещастна заради няколко планети с временни нещастия?

Затова, твърди Циолоковский, всичко е правилно. Когато човекът също се превърне във висше същество, няма да го заплашват нито болести, нито войни; дори стихийните бедствия, включително и слънчевите изригвания няма да са проблем, когато развитието е напреднало. Човекът винаги ще успее да си намери нов дом, преди да загуби стария.

Константин Циолоковский е роден през 1857 г. в руското село Ижевское, Рязанска губерния, в семейството на полски дворянин. След три години семейството се премества в Рязан. На 9 години Константин се разболява от скарлатина и в резултат загубва частично слуха си. Това събитие оказва огромно влияние на по-нататъшното му развитие.

В Москва Циолоковский три години изучава самостоятелно и успешно химия, физика, астрономия, висша математика и аналитична геометрия.

От 19-годишен той започва да се интересува от аеродинамика.

През 1878 г. Циолоковский изгражда първата в света центробежна машина, предшественик на центрофугата.

В дома си прави технически опити.

Скоро става ясно, че смисълът на живота му ще бъде аеродинамиката.

През 1982 г. е публикувана фантастичната повест на К. Циолоковский – „На Луната“, а през 1894 г. в едно научно списание излиза статията му – „Аероплан или птицеподобна – авиационна, летателна машина“. Той търси закономерности в полета на малки скорости. Скоро става основател на науката експериментална аеродинамика.

На 10 май 1897 г. той извежда формулата, която установява зависимостта между скоростта на ракетата във всеки момент, скоростта, с която изтичат газовете от соплото, масата на ракетата и масата на взривното вещество. Така Циолоковский заложил основите на научното усвояване на Космоса.

От 1898 до 1902 г. той публикува 16 статии по въпросите на въздухоплаването и аеродинамиката.

Социалистическата революция се оказва добро условие за по-нататъшното развитие на Циолоковский.

През 1926 г. е публикуван трудът му „Изследване на световните пространства с реактивни прибори“. Големият учен и писател умира през 1935 г.

Циолоковский се смята за основоположник на философското течение „космизъм“. В живота си той е написал над 130 съчинения и статии. 50 от тях са философски или околофилософски. Някои от трудовете му са технически и фантастични. Още на 30-годишна възраст Циолоковский е овладян от идеята да създаде метален дирижабъл, но така и не успява да го построи.

Издателство PACПEP

ПО ТЕМАТА