Колко печели Ахмед Доган на минута от ТЕЦ „Варна“?

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

На фона на традиционната сравнителна графика между борсовите цени в девет европейски страни, в това число и България, ще видите резултатите от търговете за „студен резерв“, според които най-голям дял в настоящия период държи ТЕЦ „Варна“, за която наскоро стана ясно, че вече е собственост на доносника на Държавна сигурност.

Ако умножим първото и последното числа от долната червена рамка се получава, че Доган получава за ЕДИН ЧАС по 2 631 лева, а за целия ТРИ МЕСЕЧЕН период, от 1-ви август до 30-ти октомври близо ШЕСТ МИЛИОНА лева. По колко прибира за минута сигурно можете да си пресметнете и сами?

В момента не работят блок №6 в АЕЦ „Козлодуй“ и три блока от държавната „ТЕЦ „Марица Изток 2“. Какъв по-подходящ повод и основание да се включи студения резерв, най-голям дял от който държи именно ТЕЦ „Варна“? Да, ама не! Сега и вълкът сит, без да прави нищо, и матряла „обгрижен“, с високи пазарни цени на електроенергията?

През следващия период, от ноември до февруари 2019-та, включително, делът на ТЕЦ „Варна“ се увеличава, а също така се увеличава и единичната цена за всеки НЕпроизведен Мега-Ват-час. Бих могъл да ви го покажа, но защо да се хабя, като вие все едно няма да разпространите това разкрито престъпление да останалите жертви?
Важното е, че сте богати и съгласни да пълните джоба на робовладелеца ни?

ПРОВЕРИХ! На интернет сайта на ТЕЦ „Варна“ НЯМА страничка, на която да се показва натоварването на блоковете, нито в реално време, нито за минали периоди.

Георги Котев

(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)