Камчийски пясъци чакат своите застроители… (ГАЛЕРИЯ)

в БЪЛГАРИЯ

Урбанизираните терени и пасища или как бе разрушена защитената местност „Камчийски пясъци“

Камчийски пясъци“ е най-дългата пясъчна ивица в България с уникални видове дюни и гори. Един от най-известните и все още незастроени плажове премина в последните години през редица перипетии – от защитена местност се превърна в … пасища, заменени впоследствие с идеята да бъдат застроени. От 2006 г. от коалиция „За да остане природа в България“ настояват дюните да бъдат върнати обратно на държавата и защитената местност да бъде повторно обявена.

Тези сиви дюни са били обявени за пасища, за да може да бъдат разменени с фирмата „Рийс Интернешънъл“. 403. 424 декара пасища (мери) от землището на с. Шкорпиловци са оценени на 55 673 лева или по 0,14 лева м2. Договорът за замяната им е подписан на 10.03.2006 г.

Оттук е започвала защитената местност „Камчийски пясъци“. Тези дюни са изключени от списъка на морските плажове, за да бъдат обявени също за пасища (мери) и за да бъдат отново заменени на 12.02.2007 г. от Министъра на земеделието Нихат Кабил с „Мет Риал Истейт“, която е собственик на „Рийс Интернешъл“. 1 015,265 декара държавни дюни на първа линия до морето са били оценени за 186 809 лева или по около 18 стотинки/м2.

Сивите дюни зад плажната ивица, както и гората около влажните зони и културите от морски бор върху дюните, са част от трета заменка – този път на горски фонд. Граничещите с плажа дюни са заменени от „Мирта Инженеринг“. Разположените по-навътре култури върху дюни, както и вътрешните дюни са заменени от „Бета Форест“, чийто собственик също е „Мет Риал Истейт“.

Всички дюни са обявени за пасища и до устието на река Камчия са заменени с решение на министър Нихат Кабил с няколко свързани юридически лица.

Въпреки смяната на няколко правителства единствената сериозна пречка срещу застрояването е въвеждането на временна забрана върху строителството в заменените терени въведена от Министър Нона Караджова.

Гората е защитена от резервата „Камчия“ и е изключително държавна собственост. Но пясъчният бряг, след обявяването му за пасище е заменен и вече е собственост на „Мет Риал Истейт“.

Само на няколко метра от прибоя, където вълните се разбиват в брега, са останали държавна собственост.

Министърът на земеделието в две правителства – на НДСВ и на Тройната коалиция – Нихат Кабил бе разследван от прокуратурата за заменките на държавни земи, но на 29 май 2013 г. делото срещу него бе прекратено, без да се стигне до съд. Въпреки многото приказки Бойко Борисов не направи нищо за отмяната на тези заменки. Иглолистните култури върху сивите дюни са с променено предназначение и се водят урбанизирани терени.

Тези „гори“ са всъщност сиви и облесени дюни, които в момента са на „Мирта Инженеринг“, собственост на „Мет Риал Истейт“. „Пасищата“ – всъщност дюните, до прибоя са собственост на „Мет Риал Истейт“. Преди 10 години – по сигнал на неправителствени организации , Европейската Комисия започна разследване за непозволена държавна помощ, предоставена със заменките на юридически лица. Случаят още не е приключил, но активно се замазва от трите правителства на ГЕРБ.

Тези „пасища“ (дюни) и гори (залесени дюни) са от десетина година частна собственост, като горите даже се водят урбанизирана територия.

Всичко това чака да бъде застроено…

Карта – данни МОСВ
Карта на собствеността на заменените дюни и техните нови собственици в землището на с. Ново Оряхово.

За Да Остане ПРИРОДА, Фейсбук
Подробно за случая //forthenature.org/cases/9
Снимки: Александър Иванов