Как сметките за ток падат с 24%?

в БЪЛГАРИЯ

Преди ТРИ ДНИ, в „Как се става богат?“ ви показах разликите в тарифните схеми за плащане на електроенергията в България и Канада. После, обаче, реших да усетя разликата на конкретен пример и резултатът е шокиращ. Ако приемем, че цените на електроенергията в двете страни са еднакви и, че в две домакинства, по едно във всяка държава, всеки час, всеки ден, всяка седмица има еднаква консумация на електроенергия в размер на 1 кило-Ват-час. Приемаме, че цената е еднаква, независимо дали е преведена в лева или в канадски долар. И ето какво се получава (за по-добър преглед и прочит кликайте с мишката върху снимките):

Ако сумирате всички числа по часовете от седмицата ще получите обща сметка за седмицата в размер на 21,3 лева или канадски долари.

Ако сумирате всички числа по часовете от седмицата ще получите обща сметка за седмицата в размер на 28,0 лева или канадски долари. Усещате ли разликата? А ако не можете сами да си я пресметнете вижте заглавието. В „Как се става богат?“ има още една тарифна схема от Канада. Ако искате си я пресметнете сами и пак сравнете.

Георги Котев

(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)