Какво ще се случи, ако АЕЦ “Белене” заработи?

в България
Loading...

На този любопитен въпрос ще ни помогне да си отговорим практиката на страната, която най-упорито се натиска това да се случи и, която държи правата на проекта – Русия. Ще разгледаме по-внимателно практиката на дъщерния на Росатом концерн Росенергоатом, който се явява оператор на всички действащи АЕЦ в северната страна. Данните върху които ще стъпим са взети от последните два Годишни отчето на Росенергоатом, за 2018-та и 2017-та години, съответно.

Ще разгледаме по-специално така нареченият от тях раздел “География на дейността”, първо за 2018-та г. (за по-добър преглед и прочит кликнете с мишката върху съответната снимка, ако трябва и два пъти):

Виждаме, че през изминалата година 37 ядрени енергийни блока с обща установена мощност в размер на 30,1 Гига-Вата са произвели 2014,3 милиарда кило-Ват-часа електроенергия. За сравнение ние имаме само два работещи блока, с обща инсталирана мощност в размер на 2 ГВт и за същия период са произвели малко над 16 милиарда кВт.ч електроенергия.

Но нека сега да видим, каква е била картинката в Русия през 2017-та г.:

Имаме 35 работещи блока (черните точки на картата), с обща инсталирана мощност 27,9 ГВт, които са произвели 202,87 милиарда кВт.ч, за цялата 2017-та г.

За да направим по-лесно и коректно сравнението нека първо превърнем милиардите кВт.ч в Тера-Ват-часове. Това става ето така, на примера за 2018-та г.:

204 300 000 000 кВт.ч = 204 300 000 Мега-Ват-часа = 204 300 Гига-Ват-часа = 204,3 ТВт.ч

Аналогично продукцията за 2017-та г. се равнява на 202,87 ТВт.ч.

И сега правим елементарното пресмятане. Разделяме цялото количество произведена електроенергия за съответната година на количеството установена мощност, за да получим по колко електроенергия се произвежда от ЕДИН Гига-Ват установена мощност, колкото е един блок в АЕЦ “Козлодуй”. И така:

За 2018-та г. имаме 6,78 ТВт.ч/ГВт(установена мощност)

За 2017-та г. имаме 7,27 ТВт.ч/ГВт(установена мощност)

Забелязахте ли? Продукцията от единица установена мощност пада! Нека да сравним с аналогичните показатели в България за същите периоди?

За 2018-та г. имаме 8,06 ТВт.ч/ГВт(установена мощност)

За 2017-та г. имаме 7,77 ТВт.ч/ГВт(установена мощност)

Ха! У нас този показател расте. Но така ще бъде едва до момента, в който АЕЦ “Белене” заработи?

Добрата новина е, че АЕЦ “Белене” никога няма да бъде построена и пусната в експлоатация. Лошата новина е, че докато (из)родната политико-медийно-енерГЕПИйна мафия неизбежно признае това всички ние ще сме олекнали с още няколко милиарда.

За малко да забравя да ви кажа. През първата половина на 2019-та година общата продукция на всички АЕЦ в Русия беше по-малко от половината на продукцията за цялата 2018-та г. Сещате ли се, какво означава това?

Георги Котев

(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)

Loading...

Последни от България

Отиди Горе