Изненада: новородените ще живеят по-малко от сегашните пенсионери

в БЪЛГАРИЯ

ПОСЛЕДНИ В ЕС

В БЪЛГАРИЯ СЕ ЖИВЕЕ НАЙ-КЪСО!

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 – 2018 г., е 74.8 години, като спрямо предходния период (2015 – 2017 г.) остава непроменена, съобщи НСИ.
(бел.: предстоящ живот означава очаквана средна продължителност на родените в този период)

По този показател България е последна в ЕС. Начело са Испания (83.4) и Италия (83.1 години).

Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7.0 години по-висока – 78.4 години. Е, поне за новородените мъже ще важи лафът, че примерният гражданин цял живот плаща данъци и осигуровки и умира почти веднага, след като се пенсионира.

Парадокс: новородените ще живеят по-малко от сегашните пенсионери. Защото за тези, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 16.1 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14.1 и 17.8 години. (респективно 79 и 83 години)

Средната очаквана продължителност на живота на новородените градски чеда е с 2.9 години по-висока (75.7 години) отколкото на тези в селата (72.8 години).

Очакваната продължителност на живота варира от 72.7 години в област Монтана до 76.6 години в София и Кърджали.
Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Силистра (8.5 години), а най-малка – в областите София (столица) и Шумен (6.0 години).

Григор Лилов, Фейсбук