Избери работата, която обичаш, и тогава няма да бъдеш принуден да работиш и един ден през живота си

в СВЯТ