« КОНСТИТУЦИЯ »
Чл. 5. (1) «Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.»
Чл. 39. (1) «Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.»

The Bulgarian Times или bultimes.com е частен, независим,  политически некоректен – уникален за България сайт, за новини, анализи и коментари, като никой друг.

⚠  bultimes.com няма нищо общо и не е свързан по никакъв начин със сайтовете bultimes. bg, eu, net, info или каквито и да било други сайтове за фaлшиви новини.

Уебсайтът е собственост на «ВИП Кетеринг Къмпани» ЕООД
ЕИК: 175450382
ИН по ДДС: ВG175450382
Адрес: Град София, бул. Черни връх 75

За контакт: Крум Фильовски
 +359 888 822 2722
  office@bultimes.com

© 2018 bultimes.com