Вашият виртуален всекидневник за новини,анализи и коментари,като никой друг

Забраняват наргилета и бездимни цигари на закрито, дори ако стените са найлонови

в България
Loading...

Затварят заведения за месец, ако повече от 2 пъти хванат в тях пушачи. Освен РЗИ проверки ще правят полицаи, експерти по труда, от БАБХ и 1 до 3-ма души, посочени от кметовете, съобщава “24 часа”.

 

Пълна забрана на пушенето на закрити обществени места, включително на наргиле и електронни или бездимни цигари се очаква да влезе в сила от есента. Това предвиждат промени в Закона за здравето, предложени от министър Кирил Ананиев.

За да се избегне свободното тълкуване на понятието закрито обществено място, в проектозакона се въвежда точно определение. Закрито ще се води “всяко пространство, покрито с покрив и оградено с най-малко три стени, независимо от наличието на отваряеми прозорци или други отвори, без значение от материала, използван за тях, и дали конструкцията е постоянна, или временна.”

Така на практика в ограничението влизат стъклените и найлоновите пристройки. Проектът предвижда да се забрани за непълнолетни предлагането и продажбата на наргилета, електронни цигари, контейнери за многократно пълнене, течности, съдържащи никотин, и други изделия за пушене, различни от тютюневите.

Целта на промените е да се повиши здравната култура и да се промени обществената нагласа към пушенето на наргиле, тъй като много хора го считали за безвредно, пише в мотивите си здравният министър Кирил Ананиев.

“От въвеждането на забраната за тютюнопушене през 2012 г. сме свидетели на множество нарушения, обяснявани с произволното тълкуване на понятието за закрито място – през лятото се отваряха прозорците и се считаше, че даден обект вече не е закрит, а през зимата на тротоарните площи се изнасяха маси, които бяха плътно запечатвани с различни платнени или полиетиленови ограждения, в които се разрешаваше тютюнопушенето”, посочва Ананиев.

“При пушенето на наргиле значително е завишен рискът за здравето, тъй като излагането на организма на токсичната смес е до няколко десетки пъти по-голяма от тази при пушене на цигара. Въглените, чрез които се разпалва сместа, засилват вредите за здравето.

“Пушенето на наргиле е свързано с увреждане на дихателната система, сърдечносъдовата система, устната кухина и зъбите”, пише още в мотивите. Освен това по данни от международно изследване на Световната здравна организация през от 2014 г. България е на пето място сред 42 страни по пушене на наргиле сред 11-13-годишните поне веднъж седмично и на второ сред 15-годишните. По тази причина с предлаганите ограничения идеята е да се промени и модната тенденция сред младите хора за групово пушене на наргиле.

Ще се затегнат и санкциите за собствениците на заведения, които нарушават правилата. Отговорни за пушенето в тях вече ще са самите съдържатели, защото са допуснали да се погази законът на техен терен.

Освен това инспекторите ще могат да затварят заведенията, ако повече от два пъти хванат в тях пушачи. Така според министър Ананиев промените щели да мотивират собствениците да не допускат пушене в стопанисваните от тях обекти.

Промяна в глобите няма. Те остават от 300 до 5000 при първо провинение и от 500 до 10 000 при второ.

Промените предвиждат да се увеличат контролните органи, които ще следят за спазване на правилата и налагането на глоби. Наред с държавните здравни инспектори от РЗИ-тата ще се включват и контролните органи на инспекцията по труда, областните дирекции по безопасност на храните, полицейските органи и от 1 до 3-ма души, упълномощени от кметовете на общините.

2 пъти по-висока глоба за нарушени  права на пациент

Два пъти по-висока глоба ще плащат лечебните заведения, ако нарушат правата на пациентите. Така максималната санкция ще бъде 6000 лв. при повторно нарушение спрямо 3000 лв. сега. Това предвиждат промени в Закона за здравето, предложени от здравното министерство.

Проектозаконът регламентира и правото на пациентите за своевременен и пълен достъп до документация, свързана със здравословното им състояние, както медицинска, така и друга здравна информация върху материални носители като рентгенови снимки, CD и др.

Документът дава и повече права на Изпълнителна агенция “Медицински одит”, като целта е да се повиши ефективността на контрола, осъществяван от него. При нарушение на изискванията агенцията ще може да дава задължителни предписания за устройството, дейността, вътрешния ред и/или управлението на болниците, на които те трябва да отговарят, както и да определя срок за изпълнението им. Сега тя може само да констатира нарушенията и да прави мотивирани предложения до министерството за налагане на санкции.

Проектозаконът регламентира правото на пациентите за своевременен и пълен достъп до документация, свързана със здравословното им състояние

Създават регистър на психично болните

Създаване на регистър на хора с психични разстройства, предвиждат още промени в Закона за здравето предложени от Министерството на здравеопазването.

В момента такъв няма и това крие опасност на работа да бъде нает рисков човек. Регистърът ще се базира в центъра за обществено здраве и анализи. В него ще има информация за преминалите през психиатрични болници, клиники, отделения, кабинети и центрове. Целта е системно събиране, съхранение и анализ на данни за пациентите с психични заболявания у нас, като характерът му е служебен, посочват от МЗ. Подробностите за регистъра ще се уточнят с наредба на здравния министър до 2020 г.

Проектът на МЗ предлага още да се регламентират дейността и необходимите знания, умения и компетентности на здравните медиатори.

“Регламентирането на дейността на здравния медиатор ще допринесе за изпълнението на политиката за промоция на здраве и профилактика на болестите сред уязвимите групи от населението”, мотивира се здравният министър. Той дава пример за успешната им работа при справянето с епидемията от морбили през 2010 г. сред ромското население.

Диетолозите задължително бакалаври по медицина

Диетолозите задължително да имат завършено медицинско образование с поне бакалавърска степен. Това изискване е заложено в пакет промени на здравното министерство в Закона за здравето.

Това означава, че диетолечение ще могат да прилагат хора, завършили специалности като “Медицинска сестра”, “Управление на здравните грижи”, “Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, “Лекарски асистент” и др.

“Прилагането на “диетика” от неспециалисти крие рискове за здравето на пациентите. Понастоящем лица без познания в областта на медицината, в частност по отношение на храненето, могат да прилагат неконвенционално лечение на болни чрез диети, да консултират лица със здравни проблеми относно тяхното хранене, да промотират в публичното пространство послания относно храните и храненето, които не се основават на доказани научни познания”, става ясно от мотивите към проекта.

Сега, наред с магистрите, всеки, който притежава диплома за завършено средно образование и свидетелство за успешно проведени 4 семестъра в медицинско училище, може да практикува и прилага диетолечение.

 24 Часа

 

 

Последни от България

Отиди Горе