Ето защо Deutsche Bank вероятно е в несъстоятелност

в ПО СВЕТА

Годишният доклад на “Deutsche Bank” за 2015 г. е дълъг 448 страници, така че е нормално човек да се усъмни дали дори неговият изпълнителен директор – Джон Криан – е прочел всичко и дали въобще има представа за всички дейности на бизнеса. Несъстоятелна ли е банката?

Както твърди и Професор Кевин Дауд – изложението на банката към деривати е трудно да се оцени рационално.

“Оценката на книгата с деривати е ненадеждна, тъй като много от тях се оценяват по ненадеждни методи. Подобно на много банки, Deutsche използва йерархия с три нива, за да отчита справедливите стойности на своите активи.

Най-надеждното – ниво 1 – се прилага за търгуваните активи и им дава справедлива оценка въз основа на техните пазарни цени.

Активите от ниво 2 (като ценни книжа, обезпечени с ипотеки) не се търгуват на открити пазари и получават справедлива оценка, като се използват модели, калибрирани за наблюдаеми данни, като цени от други пазари.

Най-неясното, ниво 3, се прилага на най-езотеричните инструменти (като например по-сложните / неликвидни суапове за кредитно неизпълнение и задължения за обезпечен дълг), на които се дава справедлива оценка, като се използват модели, които не са калибрирани по пазарни данни – на практика, маркиране към мит. Обхватът за грешки и злоупотреби е твърде очевиден, за да е необходимо да се изписват подробно.“

Както възкликва Чарлз Пийбоди от “Compass Point”:

Обзалагам се, че няма анализатор, който да ми каже на колко се оценява това портфолио.

Никой нищо не научава. 

Минаха осем години, откакто “Lehman Brothers” фалира, а финансовата система в момента, особено в Европа, не изглежда в по-добра форма оттогава, ако съдим по здравето на някои от големите банки в региона. Универсалното настъпване на умората от криза сред участниците на пазара може да причинява всеобщото безразличие, което досега е съпътствало падението на Deutsche Bank към несъстоятелност.

На петата годишнина от фалита на Lehman Brothers, Майкъл Луис, автор на оригиналния „The Big Short„, беше попитан в интервю за “Bloomberg BusinessWeek” дали мисли, че дружеството е било несправедливо третирано, когато фалира (като се има предвид, че всяка една друга инвестиционна банка е била спасена, с любезното съдействие на данъкоплатците на САЩ).

Той отговори по следния начин:

Lehman Brothers беше единственият, който стана обект на справедливост. Всички те трябва да бъдат оставени на милостта на пазара. Не си казвам, ‘о, колко тъжно, че Lehman фалира’.

Неприятно ми е, че Голдман Сакс и Морган Стенли не последваха. Бих искал да видя как кризата се разиграва напълно. Проблемът е, че всички бихме платили цената. Това е труден избор, но мисля, че дългосрочните ефекти биха били по-добри.

Cryptodnes. BG

Бел. ред. Юни 2016 Сорос заложи 100 милиона евро на срива на Deutsche Bank 

Сорос заложи 100 милиона евро на срива на Deutsche Bank

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Защо САЩ фалират “Deutsche Bank“