Езотериката – Голямата измама под формата на просветление

в Любопитно
Loading...

Езотериката е лъжлива система от възгледи за реалността, която изкривява или подменя истинските знания за природните процеси. Тя опростява човека и го връща към състоянието на „разумно животно“.

Каква е същността на езотериката и кое е лошото в нея?

Езотериката като „тайно знание“ претендира, че притежава система от възгледи за човешката природа и за устройството на света, по-пълна отколкото науката и философията. Езотериката отнася себе си към „духовната“ област, родеейки се с религията, и едновременно с това претендира за „научност“. Днешната езотерика обещава на хората отговори на „вечните въпроси“, ръководство за развитие на душата и личността и решаване на всичките проблеми. Езотериката е мирогледна основа на учения, обединени в движението Ню Ейдж, което възниква през ХХ век. Много езотерични учения нанасят на психиката и душите на своите адепти.

 

Основи на езотеричните учения

Езотеричните учения, въпреки патосната си сериозност, се отличават с рядко безотговорно отношение към онова, което твърдят. Когато им е нужно, те обосновават своите идеи с „науката“, споменавайки несъществуващи научни открития. Хора, които нямат отношение към науката, доверчиво приемат това за чиста монета. Дори в случаите, когато мнението на науката е общоизвестно, езотериците високомерно унищожават науката, която „нищо не знае“. По същия начин езотериците постъпват и с религията. За да придадат тежест на идеите си, те обичат да цитират или да се позовават на религиозни текстове – най-често на Библията и Ведите. И тълкуват цитатите по крайно изкривен начин, дори понякога противоположно на изходния смисъл, или просто нагло съчиняват цитати, което най-често се отнася до Ведите. Когато стане дума за очевидното противоречие в техните религиозни представи, те обявяват религиите за „изостанали“ и скриващи истинското знание от вярващите. Науката не признава „откритията“ на езотериката на основата на тяхната безоказателственост. Световните религии също се отнасят към нея крайно отрицателно. Юдеизмът, християнството, ислямът и будизмът единодушно смятат магията, на която се базира езотериката, за крайно душевредна, смятайки я за плод на общуването на човека със зли духове.

 

Източници на езотериката

Реалните източници на езотериката са два. Първо, вековната традиция на магията и окултизма, която винаги е съществувала паралелно с философията и религията. На Запад това са питагорейството, гностицизмът, херметизмът, алхимията, астрологията, кабала, спиритизмът, примитивната народна практическа магия, представена от вещици, гадателки, суеверия, ритуали и др. Вторият източник на езотериката е богатото въображение на авторите или онова, което те смятат за „откровение“ на някакви „духовни същности“, на „вселенски разум“ или „небесни учители“. Възниква въпросът – кой е авторът на тези „откровения“? Може да са най-обикновен брътвеж на луд.

 

Езотерична безнравственост: доброто и злото не съществуват или са едно и също

Доброто и злото занимават умовете от много векове. Тази двойственост е неизбежно следствие от свободата на волята, с която ние се различаваме от животните, но злото, което върши човек, е чудовищно. Човек трябва да приеме свободата си и да се научи да се разпорежда с нея. Той носи отговорност за нравствения си избор пред обществото и пред себе си. Избирайки доброто, човек може да достигне висини на духа и това е добре за обществото. Със злото трябва да се бори, защото то е разрушение, страдание, деградация. Това е сложно и изисква постоянни усилия. Философията, религията и науката се стараят да помогнат на човека в тази борба. Но за човека злото е по-привлекателно. Той си задава въпроса защо да не вземе страната на злото. Тогава няма да има нужда от подвизи, а бонусите са много. Но не е лесно да си го признае, затова трябва да се създаде философско учение за това, че няма разлика между доброто и злото, че те са едно и също. Учение за това, че доброто злото са „прояви на една природа“ и че принципът на единството на противоположности лежи в основата на мирозданието. Това ще ви разкаже всеки езотерик. Тази теория не се вписва в човешката природа, обречена на свобода на волята. Затова езотериците се отказват от човешкото и обявяват, че няма никаква принципно човешка природа, че всички сме част от Природата като животните и растенията.

 

Езотеричната гордост: лесно ли е да си Бог?

Езотеричната философия има мироглед, чрез който човекът е всемогъщ, че само със силата на едната мисъл или с магически ритуали може да влияе на реалността, извършвайки онова, което не е по силите на обикновените смъртни. Магът обаче не поема отговорност; той чака управление и винаги се оглежда за водещите го „сили“. Смятайки се за „бог – творец на своя свят“, той се оказва човек без воля, който постоянно търси указания „свише“.

 

Езотеричното съзнание: отказ от разума

Човекът притежава едно човешко качество – съзнание или разум. Всичките езотерични учения говорят за разширяване на съзнанието, изменение на съзнанието и изключване на съзнанието. Те твърдят, че разумът е „дявол“, който пречи на човек да бъде с бога, т.е. да се слее с хармонията на Вселената. Най-големият враг на езотериците е критичният разума. Да критикуваш е много лошо, това уврежда кармата, особено що се отнася до критиките на езотеричния гуру. Тъй като е трудно да се преборят със съзнанието, те предлагат различни практики – медитация, специално дишане, тренинги, по времето на които се извършва групово въздействие чрез психотехники. Езотериците твърдят, че изключвайки разума, ние се сливаме с източника на „божествения разум“.

 

Езотеричната етика: усещане и удоволствие

Ако разумът пречи да бъдеш бог и да се обръщаш към божествения разум, как да чуеш вътрешния си глас? Отговорът на езотериката е прост: бог говори чрез емоциите и усещанията. Езотериката учи човек да се отнася много внимателно към усещанията си, безусловно да им вярва, а не да разсъждава, а да ги следва накъдето водят. На адептите се внушава колко важна е интуицията. В езотеричната етика абсолютното зло и добро се сменят се негатив и позитив, от гледната точка на субективните усещания. Така удоволствието става критерий за истината и човек става абсолютно беззащитен пред своите страсти. Ако нещо предизвиква негативни усещания, то се обявява за въплъщение на злото.

Божеството в езотериката е енергия

 

Понятието енергия е централно във всяко езотерично учение. За тях светът е особена енергия, енергия управлява света, това е богът, на който се кланя езотериката. Концепцията за енергията е много удобна за рационализация на основните езотерични идеи – енергията е безлична, безволна, всенравствена. Ако навсякъде се виждат енергийни потоци, мозъкът няма да се занимава с глупости като личност, воля, свобода. Концепцията за енергията лесно и просто обяснява всичко на света, а човекът обича простите обяснения.

 

Отношения по езотерически: нищо лично

Човек, за когото всяко негово действие е деяние на бога, а добро и зло не съществува, е способен на всякаква подлост. Докато човекът е загрижен с придобиването на хармония с Вселената, т.е. със своето състояние и своята божественост, той не забелязва никого около себе си, а просто обекти за енергиен обмен. Такъв човек не е способен да обича, макар че езотериката постоянно говори за любов. Но тя няма предвид личните отношения, а онази енергия, онова състояние на хармония с Вселената, което предизвиква приятни усещания, в които е потопен адептът, и което той разпространява около себе си. Той излива потоци от любов към цялата Вселена…

 

Защо е вредна езотериката?

Човекът, приел езотеричните идеи за истина:
Усвоява лъжливи представи за света, човека и духовността, получавайки изкривена картина на света;
Възприема изкривена система от ценности и застава на пътя на деградацията, а не на развитие на личността;
Губи критичното си мислене и доверието към разума;
Губи нравствените си ориентири, т.е. съвестта си;
Потапя се в илюзия за своята божественост и всемогъщество, губейки връзка с реалността;
Утвърждава пасивна жизнена позиция, губи волята си и става роб на усещанията си;
Обезличава се, губи човешкото си Аз;
Лишава се от способността да обича и гради човешки отношения;
От гледна точка на духовността, душата му се уврежда от общуване с духовете на злото;
От гледна точка на здравето, получава нервно-психически разстройства, понякога и физически болести.

Ииздателство PACПEP

ПО ТЕМАТА

“Позитивното мислене” е глупост. Тотална глупост!

ВИДЕА: Как да станете гуру в няколко лесни стъпки

ФИЛМ: ”Боговете на Новата Епоха” (БГ-субтитри)

Истината за Ошо

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

 

Проектът “Синият Лъч” на НАСА

Loading...

Последни от Любопитно

Отиди Горе