Едно македонско доказателство за фалшивата македонска нация (ВИДЕО)

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

«Най-старата македонска емигрантска организация в света е Македонската патриотична организация, обединяваща емигрантите от Македония в САЩ и Канада. Всички членове на организацията, която е създадена през 1922 г., обаче винаги са били само и единствено с българско самосъзнание. През 1940 г. МПО издава един огромен труд, наречен Македонски алманах, който с всяка своя страница горещо защитава българския характер на Македония и българската национална идентичност на населението в тази област. Днес този алманах, издаден в САЩ преди 80 години, е сред най-силните доказателства за това, че македонската „нация“ и македонския „език“ не са нищо друго, освен съвременна фалшификация, извършена от комунистическите власти в доминираната от сърбите Югославия.»