Европейско ми е

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ
Европа казва , че прага на бедност е 780 евро (1550 лв.)
Искам да знам ние в Европа ли сме ?
Кирил Арабаджиев, Фейсбук