До 200 хил. евро: финансират с европейски средства копаенето на криптовалути на село (*обновена)

в Крипто
Loading...
Размерът на инвестицията по проект ще зависи от мощността на техниката, с която разполага добиващият и от достъпа до необходимата електроенергия

Копаенето на криптовалути е една от дейностите, която попада в обсега на мярка 6.4 по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

 

Мярката е насочена към неземеделски проекти, като бюджетът по нея е в размер на 100 млн. евро, съобщава bgfermer.bg.

 

Максималната сума на безвъзмездната помощ не може да надвишава 200 хил. евро. Към IT, компютърните и електронни дейности и електронна търговия влизат и инвестиции, които ще получат максимален приоритет, като проекти за добиване/копаене на криптовалути, като биткойн.

Размерът на инвестицията по проект ще зависи от мощността на техниката, с която разполага добиващият и от достъпа до необходимата електроенергия.

Копаенето/добиването на виртуални валути е съществена част от криптопазара, тъй като хората или компаниите, които се занимават с това, реално поддържат платежната инфраструктура, чрез която се реализират трансакциите с криптовалути.

В замяна на тази доброволна p2p свързаност, копачите биват възнаграждавани с малък дял от виртуалните валути, заключени в блокчейн системата на всяка отделна криптовалута.

С други думи, това е начин да се печели от криптовалути, алтернативен от търговията с тях. Бизнесът отдавна е навлязъл в сериозната си фаза, като по света и у нас съществуват огромни ферми за добиване на критповалути.

Така или иначе, мярка 6.4 по ПРСР обхваща най-разнообразни неземеделски проекти, като грижи за деца и възрастни и хора с увреждания, здравни услуги, обучения, създаване и обновяване на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство, архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности, както и занаятчийството. / 24news.bg

*допълнение:

Ще финансира ли мярка 6.4 по ПРСР „копаенето“ на криптовалути?

Loading...

Последни от Крипто

Отиди Горе