Днес е рожденият ден на числото Пи

в Свят
Loading...

В какво се състои уникалността му според математици

Рожденият ден на числото Пи е определен от американски математици и се отбелязва на 14 март в един часа и 59 минути на обяд. Този факт се свързва с по-точното значение на Пи. Ние смятаме, че то е 3,14, но то може да бъде продължено по следния начин – 3, 14159. Ако това число се преобразува в календарна дата се получава 03.14, 1:59.

Според една група математици „денят на числото Пи“ би трябвало да бъде 22 юли, защото в европейски формат този ден се записва като 22/7; значението на тази дроб е приблизително равно на значението на Пи.

Пи е отношението между обиколката на окръжност към диаметъра й. Шумерите и вавилонците знаели, че това отношение не зависи от диаметъра на окръжността и че е постоянно. Един от първите източници за Пи са текстовете на египтянина Ахмес – около 1650 г. пр.н.е.

Древните гърци заимствали Пи от египтяните и внесли свой дял в развитието на тази загадъчна величина.

Според легендата Архимед бил толкова увлечен в изчисленията, че не забелязал кога римляните завзели родния му град Сиракуза. Когато римският войник го доближил, Архимед извикал: „Не пипай кръговете ми!“ Воинът забил меча си в гърдите му.

Платон получил по-точно значение на числото Пи за времето си – 3,146.

Лудолф ван Цейлен изследвал първите 36 цифри след запетайката на числото Пи. Те били издялани на надгробната му плоча.

В следващите векове учените се стремели да получат по-точно значение на числото Пи. Предполагали, че Пи е рационално число и може да се изрази с обикновена дроб. Но днес това твърдение се смята за невярно.

Числото Пи е популярно, заради своята мистичност. От древни времена съществували групи от почитатели на тази константа. Освен традиционното значение на Пи като математическа константа, която изразява отношението между обиколката на окръжност и диаметъра й – 3,1415…, има и много други значения на цифрата. Когато учените изчислявали размерите на Голямата пирамида в Гиза, се оказало, че тя има същото съотношение между височината и периметъра на основата й, както радиуса на окръжността към нейната дължина, т.е. половината от Пи.

Ако се изчисли дължината на Екватора с използването на числото Пи с точност до деветия знак, грешката в сметките е само около 6 мм. 39-те знака след запетайката в числото Пи са достатъчни за изчисляване дължината на окръжността на известни космически обекти във Вселената, със съвсем малка грешка.

През 1767 г. Ламберт установил ирационалността на числото Пи, т.е. невъзможността да се изрази като отношение между две цели числа. Това означава, че последователността на десетичните знаци в числото Пи е хаосът, отразен в цифри. С други думи в „опашката“ на десетичните знаци се съдържа всякакво число, всякаква последователност на числата, които са и ще бъдат, само че е невъзможно тази информация да се извлече.

През 90-те години количеството знаци след запетайката в Пи лавинообразно се увеличава.

Китаецът Лу Чао успял да запомни 67890 знака след запетайката без грешка и да ги възпроизведе в продължение на 24 часа и четири минути.

Не е доказана връзката между Пи и златното сечение. Хората забелязали, че „златната“ пропорция е числото Фи, т.е. числото Пи, разделено на две. Те се различават с по-малко от три процента – (1,61803398… и 1,57079632…), но за математиците тази разлика е много съществена, за да отъждествят двете значения.

Но е вярно твърдението, че числата Пи и Фи са близки до числото на Ейлер, тъй като коренът му е близък до половината на Пи. Една втора от Пи е 1, 5708, Фи — 1,6180, коренът на Ейлър — 1, 6487.

Росица Тодорова, издателство PACПEP

Готов е математическият прототип на Машината на времето! Предстои самото пътуване във времето!

 

Loading...

Последни от Свят

Отиди Горе